СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ЗМІСТ
Титульний лист

Редакційна колегія

Вітальне слово президента Національної академії наук України Б.Є. Патона

Вітальне слово президента Національної академії аграрних наук України Я.М. Гадзала

Вітальне слово президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя

Вітальне слово президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина

Вітальне слово президента Національної академії медичних наук України В.І. Цимбалюка

УКРАЇНА ІННОВАЦІЙНА
Україна: світ науки, інженерії та натхнення


Інноваційна людина та суспільство: новітні розробки національної академії педагогічних наук України

НАУКОВІ ШКОЛИ УКРАЇНИ
Haукoвa школа — вищий гуманітарний феномен


Наукова школа політичної етнології І.М. Варзаря

Наукова школа В.І. Бондаря «Проблема дидактики середньої та вищої освіти»

Наукова школа Л.С. Галецького з геології корисних копалин та металогенії

Наукова школа Б.М. Гевка «Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів»

Наукова школа В.Я. Грудза «Оптимізація обслуговування газотранспортних систем»

Наукова школа Е.І. Даніленка «залізнична колія, колійні з’єднання та їх взаємодія з рухомим складом»

Наукові школи Г.В. Єльської «Біосинтез білка у ссавців» та «Mолекулярна біоелектроніка»

Наукова школа М.В. Захарченка «Таймерні сигнальні конструкції, як інструментарій збільшення швидкості передачі та конфіденційності інформації»

Наукова школа філософії гуманізму і демократії М.П. Іщенка

Науково-клінічна школа Є.Б. Колесникова баріатричної та естетичної хірургії

Наукова школа В.І. Корсуна «Розробка і практичне впровадження методів адаптивної ідентифікації та управління технологічними процесами, метрології динамічних вимірювань, заснованих на використанні принципів симетрії»

Наукова школа Є.В. Крикавського з маркетингу та логістики

Наукова школа Л.В. Кузнецової з клінічної лабораторної імунології та алергології

Наукова школа І.В. Кузьміна «Створення теорії, математичних моделей, методів і алгоритмів синтезу складних систем контролю, діагностики і управління в промисловості, аерокосмічній і оборонних сферах»

Наукова школа В.М. Кунцевича «Управління динамічними системами в умовах невизначеності нестохастичної природи»

Наукова школа М.П. Лісового імунологів рослин в Україні

Наукова школа В.І. Мамчича з хірургії та проктології

Наукова школа Ю.М. Мацевитого в галузі моделювання та ідентифікації нелінійних теплових процесів та обернених задач

Наукова школа А.Ф. Мельник «Організація управління і регулювання економікою на макро- та мезорівнях»

Наукова школа Д.О. Мельничука з вивчення молекулярних механізмів регуляції обміну речовин

Соціально-філософська і політико-філософська наукові школи М.І. Михальченка

Наукова школа В.В. Олійника «Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України»

Наукова школа В.С. Осадчука «Дослідження фізичних процесів та явищ у напівпровідниках та напівпровідникових приладах у широкому діапазоні частот та розроблення на основі цих явищ нового класу мікро- та наноелектронних приладів»

Наукова школа О.В. Павленка зі стоматології

Наукова школа М.І. Пентилюк «Актуальні проблеми сучасної української лінгводидактики»

Наукова школа В.П. Петренка «Управління процесами інтелекто­користування в соціально-економічних системах»

Наукова школа В.В. Печеніна «Автоматизовані радіотехнічні системи координатного відстеження об’єктів складної геометричної форми»

Наукова школа М.Я. Плющ «Мовна категоризація світу в поняттєвих і граматичних категоріях»

Наукова школа М.Є. Поліщука з нейрохірургії

Наукова школа А.М. Поповського

Наукова та мистецька школи академіка А.П. Радзіховського

Наукова школа Т.Л. Ракитської «Металокомплексні сполуки в каталізі»

Наукова школа О.О. Тимофєєва із щелепно-лицевої хірургії

Наукова школа Ю.І. Фещенка з фтизіатрії та пульмонології

Наукова школа імені І.П. Шлапака «Анастезіологія та інтенсивна терапія»

Наукова школа Т.С. Яценко глибинної психокорекції

Акімова Ольга Вікторівна
Антоненко Петро Павлович
Арістов Валерій Іванович
Атаманюк Юлій Андрійович
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна
Баранівський Василь Федорович
Бармак Олександр Володимирович
Бєляєва Алла Іванівна
Березнякова Алла Іллівна
Бех Іван Дмитрович
Білодіденко Сергій Валентинович
Богач Микола Володимирович
Богаченко Олексій Георгійович
Богдан Вадим Миколайович
Боговін Анатолій Власович
Боднар Борис Миколайович
Бойчук Олександр Андрійович
Бондар Володимир Степанович
Боняр Світлана Михайлівна
Бочечка Олександр Олександрович
Будзан Богдан Павлович
Бучацький Леонід Петрович
Величко Олег Миколайович
Веселовська Наталія Ростиславівна
Волошина Олена Борисівна
Гаврилюк Валентин Геннадійович
Гайдаржи Марина Миколаївна
Глоба Лариса Сергіївна
Гвоздецький Василь Степанович
Гнатюк Михайло Іванович
Гордієнко Тетяна Богданівна
Гомеля Микола Дмитрович
Горик Олексій Володимирович
Грица Софія Йосипівна
Грицюк Валерій Миколайович
Грицяк Ігор Андрійович
Гузь Олександр Миколайович
Гулюк Анатолій Георгійович
Гурин Василь Арсентійович
Дмитренко Геннадій Анатолійович
Доброскок Ірина Іванівна
Долбенко Тетяна Олексіївна
Домбровська Світлана Миколаївна
Дубовий Олександр Хомич
Дудикевич Валерій Богданович
Забалуєв Віктор Олексійович
Загнітко Василь Миколайович
Запорожан Валерій Миколайович
Заруба Віктор Яковлевич
Зербіно Дмитро Деонисович
Зюзін Віктор Олексійович
Іванкова Валентина Степанівна
Івасівка Степан Васильович
Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович
Іщенко Микола Павлович
Качан Олексій Якович
Квасницький Віктор Вячеславович
Кияк Тарас Романович
Ключко Михайло Григорович
Ключко Олена Михайлівна
Ковалюк Захар Дмитрович
Ковалишина Ганна Миколаївна
Ковбасенко Володимир Мусійович
Кожушко Віталій Петрович
Колендо Олексій Юрійович
Колісник Сергій Вікторович
Колодізєв Олег Миколайович
Кондратов Владислав Тимофійович
Кондрат Роман Михайлович
Константінов Сергій Михайлович
Корзун Віталій Наумович
Корнієнко Валентина Іванівна
Корнійчук Микола Сергійович
Косевич Марина Вадимівна
Кочан Ірина Миколаївна
Крамаренко Галина Олександрівна
Кресіна Ірина Олексіївна
Крижанівський Євстахій Іванович
Круковський Павло Григорович
Крячок Ірина Анатоліївна
Кузнецов Валерій Миколайович
Куліш Віктор Васильович
Куріс Юрій Володимирович
Куцевол Ольга Миколаївна
Левенець Володимир Вікторович
Леонов Василь Васильович
Лимар Анатолій Остапович
Лізунов Георгій В’ячеславович
Луканін Олександр Сергійович
Лях Михайло Михайлович
Майборода Олександр Миколайович
Мандигра Микола Станіславович
Мараховський Леонід Федорович
Матковський Орест Іллярович
Медведєв Віталій Володимирович
Мироненко Петро Володимирович
Мисливий Володимир Андрійович
Мінцер Озар Петрович
Молчанов Ігор Миколайович
Недосєка Анатолій Якович
Ніколаєнко Володимир Володимирович
Носко Борис Семенович
Окландер Михайло Анатолійович
Олійник Валентин Петрович
Осипенко Валерій Дмитрович
Падерно Варвара Миколаївна
Падерно Юрій Борисович
Пазюра Наталія Валентинівна
Пальшкова Ірина Олександрівна
Палига Євген Миколайович
Папіров Ігор Ісакович
Паска Марія Зіновіївна
Першаков Валерій Миколайович
Печенюк Ігор Степанович
Полторецький Сергій Петрович
Приступа Людмила Никодимівна
Прокоф’єв Вадим Павлович
Просвєтов Юрій Васильович
Процевський Олександр Іванович
Процевський Віктор Олександрович
Рибачук Микола Филимонович
Рогачова Олена Іванівна
Руденко Ада Вікторівна
Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна
Рябченко Володимир Іванович
Саченко Анатолій Олексійович
Семенюк Володимир Федорович
Сидоров Сергій Вікторович
Синюков Юрій Михайлович
Сирбу Іван Федорович
Слівінська Любов Григорівна
Слінько Тетяна Миколаївна
Слюсар Іван Тимофійович
Сминтина Олена Валентинівна
Солодянникова Оксана Іванівна
Солоха Дмитро Володимирович
Стародуб Микола Федорович
Стрижало Володимир Олександрович
Стрельцов Лев Михайлович
Стрельницький Володимир Євгенійович
Тараненко Любов Калинівна
Тихоненко Дмитро Григорович
Ткач Микола Васильович
Ткаченко Василь Миколайович
Товажнянський Леонід Леонідович
Трішин Олексій Костянтинович
Трускавецький Роман Степанович
Устенко Андрій Олександрович
Фасоля Валентина Павлівна
Фоменко Оксана Олексіївна
Фурман Ігор Іванович
Фурсов Вадим Вікторович
Хачатурян Хачатур Володимирович
Хилько Микола Іванович
Чурсінов Юрій Олексійович
Шваб’юк Василь Іванович
Швайко Микола Юрійович
Шевчук Василь Петрович
Шевченко Валерій Васильович
Шепель Юрій Олександрович
Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна
Шульга Валерій Михайлович
Шульга Микола Федорович
Шурін Анатолій Климентійович
Шут Микола Іванович
Юхименко Володимир Васильович
Яценко Віталій Олексійович
Ящук Леонід Омелянович