СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХилько Микола  Іванович

Хилько
Микола Іванович

Професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор філософських наук, професор, академік Української академії наук.
Український науковець Микола Іванович Хилько має широке коло досліджень: політологія, екологія, національна безпека. Він є фундатором нового напряму досліджень екологічної політики — явища багатомірного, поліструктурного, динамічного, як нового організуючого чинника врятування цивілізації від сповзання до екологічної катастрофи. Народився 18 жовтня 1954 р. у с. Богданівка Броварського району Київської області. У 1980 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, працював викладачем. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Особ­ливості формування духовного обличчя робітничої молоді в умовах сучасного етапу НТР», з 1988 р. — доцент. У 2001 р. захистив докторську дисертацію «Екологічна політика: зміст, структура, реалізація». З 2002 р. — професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Микола Хилько провів комплексний аналіз методологічних засад дослідження екологічної

політики як найважливішого засобу і системи заходів, пов’язаних із цілеспрямованим впливом суспільства на природу, що спрямовані на збереження умов існування людини. Зокрема, проаналізовано матрицю екологічної політики: визначено структуру, зміст та її базис; з’ясовано та охарактеризовано принципи, пріоритети та моделі сталого екобезпечного розвитку; визначено труднощі, основні напрями та засоби її здійснення; розкрито місце і роль суб’єктів екополітики, екологічної культури як спонукаючого чинника і показника дієвості екологічної політики. Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії: «Екологічна політика» (1999, 2001), «Політична константа екологічної безпеки» (1999), «Екологізація науки, техніки, виробництва» (2000), «Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем» (2001, 2007), «Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку» (2001, 2002), «Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях» (2006), «Сходи до екологічної культури» (2008), «Екологізація політики» (2014). Наукові здобутки Миколи Івановича добре знані в Україні та за її межами, активно використовуються в науково-дослідній та освітянській практиці. За його активної участі побачили світ фундаментальні підручники: «Основи політології» (1995), «Українська політологія: витоки та еволюція» (1995), «Політологія: історія та методологія» (2000), «Політологія: Навчально-методичний комплекс» (2004, 2005), «Соціологія» (2006), «Екологічна безпека: термінологічний словник» (2006), «Політологія: Підручник» (2004, 2009, 2011), «Екологічна безпека» (2017), «Національна безпека» (2017). Під керівництвом професора М.І. Хилька підготовлено і захищено 24 кандидатів і докторів наук. Редактор збірника наукових праць «Політологічний вісник», член правління товариства «Знання України» та двох спеціалізованих рад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, академік Української академії наук. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів і науковців, плідну науково-педагогічну та громадсько-лекційну діяльність нагороджений Подякою Президента України (1999), грамотою Міністра освіти і науки України (2001), почесною грамотою і цінним подарунком Київського міського голови (2003).

Mykola I. Khylko
DSc (Philosophy), Prof., Academician of the Ukrainian Academy of Sciences.

Professor of Political Science Department, the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: political science, ecology, environmental policy, national security.