СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХачатурян Хачатур  Володимирович

Хачатурян
Хачатур Володимирович

Президент Київського міжнародного університету

Кандидат філологічних наук, професор, почесний член Європейської Асоціації міжнародної освіти, почесний професор Джорджтаунського (США), Оксфордського (Велика Британія) університетів й університету Сорбонна (Франція).
Народився 11 жовтня 1954 р. у м. Єреван (Вірменія). Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (1977) та Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1982). У системі освіти працює понад 35 років, пройшовши шлях від вчителя англійської мови, генерального директора Центру інтенсивного навчання іноземних мов «Knowledge» до ректора Міжнародного інституту лінгвістики та права, а з 2002 р. (після перереєстрації) — президент Київського міжнародного університету (КиМУ). Практичний досвід Хачатура Володимировича у реалізації державної політики у сфері освіти і науки сприяв перетворенню КиМУ в сучасний, європейського зразка вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. У складі університету плідно працюють 5 інститутів (лінгвістики та психології; міжнародних відносин; журналістики; телебачення, кіно і театру; юридичний), 4 факультети (економічний; будівництва і архітектури; медико-фармацевтичний; стоматологічний), діють аспірантура, докторантура, ліцей (5–11 класи) та коледж КиМУ.

Серед 219 викладачів 70% — доктори та кандидати наук. Дякуючи зусиллям Х.В. Хачатуряна в університеті створена сучасна матеріальна база, що відповідає вимогам ВНЗ світового рівня: загальна площа приміщень — більше 40 тис. м2, де обладнано спеціалізовані кабінети, зал судового засідання, криміналістичний полігон, психологічна лабораторія, лінгвістичні та комп’ютерні кабінети, юридична клініка, університетська стоматологічна клініка, фармацевтичні лабораторії, навчальні теле- та радіостудії, хореографічні зали, майстерні акторських та режисерських дисциплін, спортивний і тренажерний зали, бібліотека та читальна зала з найсучаснішою фаховою літературою. З 2011 р. введено в експлуатацію два гуртожитки на 1500 місць. Хачатур Володимирович — організатор багатьох інноваційних заходів у розвитку національної освіти. Постійно впроваджує нові підходи в управлінні ВНЗ, сучасні технології, активно співпрацює з європейськими університетами. Автор методики викладання іноземних мов, яка впроваджена в КиМУ й має світове визнання. В її основі лежить комунікативний підхід, який будується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних комунікативних ситуацій, що сприяє засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створюються реальні умови для усного і письмового спілкування. У доробку науковця близько 200 наукових праць з методики викладання іноземних мов. Автор 65 наукових праць, зокрема монографій з державного управління, статей з питань інвестицій в освіту, науку, культуру, а саме: «Отечественное самоуправление в мировом историческом процессе», «Модель самоуправления для Украины ХХІ в.», «Інновації в державному управлінні», «Пропозиції щодо підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародне право», «Вища школа України. Підготовка національно-політичної еліти», «Труднощі і невдачі будівництва в Україні демократичного суспільства з ринковою економікою як прямий наслідок очолюваного комуністами переходу до капіталізму», «Значення приватних вузів у державотворчому процесі», а також автор 8 свідоцтв про авторські права на твори і відкриття. Професор Х.В. Хачатурян — ?відмінник освіти Украї­ни, є членом 14 академій наук, з яких 6 — закордонні. У здобутку золота медаль Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті», почесна відзнака Координаційної ради при Президентові України «Лицар мужності», почесна нагорода І ступеня «Свята Софія» Міжнародної громадської організації «Асамблея ділових кіл» та багато ін.

Khachatur V. Khachaturian
Prof., DSc (Philology), Honorary Member of the European Association for International Education, Professor Emeritus of Georgetown (USA), Oxford (UK) and Sorbonne (France) Universities.

President of the Kyiv International University. Fields of research: methods of foreign language teaching with the communicative approach based on the authentic materials and the modelling of real communicative situations; innovation in public administration.