СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФурсов Вадим  Вікторович

Фурсов
Вадим Вікторович

Завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури

Доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України.
Коло наукових інтересів професора Вадима Вікторовича Фурсова досить широке, він досліджує стрижневі та просторові конструкції зі сталі та деревини — цілісної і клеєної. Один із перших на пострадянському просторі почав займатися складним напруженим станом, а також механікою руйнування клеєної деревини. Народився 16 травня 1940 р. у Харкові в сім’ї службовців. У 1962 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. Працював у різних проектних інститутах Харкова, науковим співробітником наукової частини ПромбудНДІпроект. Впродовж 1969–1972 рр. навчався в аспірантурі Центрального НДІ будівельних конструкцій імені В.О. Кучеренка (Москва, центральна лабораторія металоконструкцій), де захистив кандидатську дисертацію. У 1974 р. пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Харківського інженерно-будівельного інституту (нині — Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА)). У 1996 р. захистив докторську дисертацію, став професором кафедри.

Ще до захисту докторської дисертації науковий доробок Вадима Вікторовича становив 90 праць. Нині у здобутку вченого близько 200 праць. Серед них — 4 книги, 10 публікацій в далекому зарубіжжі (Німеччина, Польща), 5 авторських свідоцтв, а також публікації у Москві, Самарі, Новосибірську, Бресті, Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську. Брав участь у проектуванні та реконструкції корпусів великих заводів в Харкові (тракторний, електромеханічний, завод ім. Малишева, ГПЗ 8, «Серп і молот»), а також у містах колишнього СРСР (Мінськ, Липецьк, Оренбург, Челябінськ, Актюбінськ, Херсон, Запоріжжя). Займався реконструкцією цехів феросплавних заводів у Запоріжжі, Стаханові, Нікополі, Зестафоні, Челябінську, Актюбінську. Під керівництвом В.?В. Фурсова проводилося обстеження ряду великих об’єктів Слобожанського регіону: сталева градирня ТЕЦ 5, трибуни стадіону «Металіст» до ЄВРО 2012 з футболу, будівля «Унікорт», об’єкти стадіону «Динамо»; пам’ятники архітектури, серед яких будівля старого оперного театру ім. Лисенка, об’єкти, побудовані академіком О.М. Бекетовим (юридична академія, музей образотворчого мистецтва, будинок вчених, комплекс будівель на площі Радянській). Вадим Фурсов — один із розробників нового класу несучих ізоляційних конструкцій імпульсних електрофізичних установок із діелектричних матеріалів в Україні та Росії. Так, електрофізичний комплекс Гінт 12–30 у 2001 р. отримав статус національного надбання України. Понад 15 років Вадим Вікторович співпрацює із науковим об’єднанням SCAD soft, що розробляє розрахункові комплекси і різні програми, співавтор програми «Декор». Член науково-технічної ради ХНУБА, двох рад із захисту докторських дисертацій (Харків, Полтава), а також спеціалізованої ради із захисту кандидатських ди­сер­тацій УкрНДІПСК ім. В.М. Шимановського (Київ). З 2001 р. — член секції металевих конструкцій Великої Ради при президенті Академії національних наук України. Нагороджений грамотами МОН України. Підготував 10 кандидатів наук, консультант двох докторантів. Професор В.В. Фурсов має різнобічні інтереси. У молоді роки захоплювався легкою атлетикою і тенісом, професійно грає в шахи. Пише вірші, оповідання. Одружений, має двох дочок і онучку.

Vadym V. Fursov
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Building Academy of Ukraine.

Chairman of the Department of Metal and Wooden Structures, the Kharkiv National University of Construction and Architecture. Fields of research: core and spatial structures of steel and wood (solid beams and laminated); fracture mechanics of plywood; development of a new class of insulation bearing structures of pulsed electrophysical installations with dielectric materials.