СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФурман Ігор  Іванович

Фурман
Ігор Іванович

Начальник кафедри воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Доктор історичних наук, доцент.
Народився 13 вересня 1968 р. у Вінниці. В рідному місті виріс і навчався в школі. У 1990 р. закінчив Київське вище військово-морське політичне училище. Офіцерську службу розпочав на Далекому Сході на надводних кораблях Тихоокеанського флоту. Після набуття Україною незалежності за власним бажанням перевівся до Військово-Морських Сил України, проходив військову службу на різних посадах 1-ї бригади надводних кораблів. У 2003 р. закінчив Національну академію оборони України, де впродовж 2003–2006 рр. навчався в ад’юнктурі, а у 2013–2016 рр. — у докторантурі. Успішно захистив кандидатську (2006) та докторську (2016) дисертації за спеціальністю «Військова історія». Військове звання — капітан 1 рангу. У колі наукових інтересів доктора історичних наук І.І. Фурмана — історія воєнно-морського мистецтва,

історія Військово-Морських Сил України, світові та локальні війни. У становлення як науковця значну роль зіграли наставники та вчителі: доктори історичних наук М.І. Рибак і О.Є. Лисенко. З 2003 р. військова служба та науковий шлях Ігоря Фурмана пов’язані з діяльністю у сфері військової освіти та науки. Проходячи військову службу на посадах викладача, доцента, заступника начальника кафедри Військово-Морських Сил, начальника кафедри воєнної історії, у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського Ігор Іванович розкрив свій талант педагога та науковця на ниві воєнно-історичної науки. За його особистої участі підготовлено та видано 5 підручників і навчальних посібників. Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України рекомендовано до використання у вищих навчальних закладах таку навчальну літературу, розроблену за участі Ігоря Фурмана: «Військово-морська історія: підручник» (2009), «Історія воєнного мистецтва: підручник» (2012). Під його науковим керівництвом підготовлено та захищено три кандидатські дисертації за спеціальністю «Військова історія». За сумлінну військову службу, педагогічну та наукову діяльність І.І. Фурман відзначений подякою Президента України, відзнаками Міністра оборони України «Доблесть і честь» і «Знак пошани», нагрудним знаком Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України «За заслугу перед ВМС України», нагрудним знаком «Національний університет оборони України» та багатьма іншими нагородами. Автор понад 70 наукових публікацій, у тому числі понад 30 опубліковано у фахових виданнях України та за кордоном. Міжнародне визнання отримали опрацьовані у співавторстві наукові проекти: «Честь і слава Батьківщини. Військова еліта України» (2011), «Розвиток воєнного мистецтва у війнах першої половини ХХ століття (1904–1939)» (2013), «Історія Криму в запитаннях та відповідях» (2015) та одноосібна монографія «Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття» (2015). Успіх Ігоря Івановича у військовій службі та науці забезпечений міцним тилом, в основі якого дружина Катерина. Захоплення — геральдика, військово-морська емблематика та риболовля.

Ihor I. FURMAN
DSc (History), As. Prof.

Deputy Head of the Academic Department of Force Management, National Defense University of Ukraine named Ivan Chernіakhovsky. Fields of research: history of naval art, history of Naval Forces of Ukraine, world and local wars.