СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФоменко Оксана  Олексіївна

Фоменко
Оксана Олексіївна

Завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету будівництва та архітектури

Доктор архітектури, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки для молодих вчених.
Народилася 23 листопада 1970 р. у м. Харків. У 1992 р. закінчила архітектурний факультет Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА), продовжила навчання в аспірантурі. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Сигнал і знак в аналізі архітектурної форми», а у 2003 р. — докторську дисертацію «Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об’єктів». У 2008 р. Оксана Олексіївна отримала атестат професора.

З 2006 р. — завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища архітектурного факультету ХНУБА. Сфера наукових інтересів вченої — інноваційні методи аналізу, моделювання та проектування архітектурного середовища. Оксана Фоменко розробляє принципи формування нових типів архітектурних споруд, що розвиваються під впливом глобальних світових криз (екологічна, демографічна, енергетична, ресурсна тощо); комплексні моделі-матриці (рівень міста, архітектурного середовища, архітектурного об’єкта, малих форм), що вирішують архітектурно-будівельні та екологічні проблеми за допомогою міждисциплінарного наукового пошуку, зокрема — засобів віртуальної реальності. У колі досліджень також розробка методології і методів кількісного аналізу візуальної комфортності архітектурного середовища; принципів застосування інноваційних технологій в накопиченні і оптимізації масивів спеціалізованої інформації. Під керівництвом професора О.О. Фоменко захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації Автор понад 100 наукових праць, серед яких «Психологічний аспект сприйняття архітектурної форми», «Архітектурна композиція. Система чи хаос?», «Феномен архітектурного силуету», «Гармонія в архітектурі та мистецтві». Входить до редколегії журналу «Науковий вісник будівництва». Організатор і учасник наукових конференцій, де обговорюються тенденції в архітектурі. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених; неодноразовий призер конкурсів «Молода людина року», «Вища школа — кращі імена», «Освіта, наука — шляхи інтеграції» в номінації «Молодий науковець». Дослідження вченої отримали визнання у Європі. З 2013 р. по теперішній час — професор кафедри архітектури та урбаністики Політехніки Опольської (м. Ополе, Польща). Улюблений вислів: «Мир каждый видит в облике ином, и каждый прав: так много смысла в нем» (І. В. Гете).

Oksana O. Fomenko
DSc (Architecture), Prof., Laureate of the State Prize in Science and Technology for Young Scientists.

Chairperson of the Department of Innovative Technology Design of Architectural Environment, Kharkiv National University of Construction and Architecture. Fields of research: development of innovative analysis methods, modelling and design of architectural environment.