СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧурсінов Юрій  Олексійович

Чурсінов
Юрій Олексійович

Завідувач кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України.
Юрій Олексійович Чурсінов — відомий вчений у галузі теорії і практики технології переробки сільськогосподарської продукції та промислового кормового виробництва. Народився 2 січня 1942 р. у с. Олександрівка Добровеличківського району Кіровоградської області в багатодітній сім’ї сільських робітників. Після закінчення школи навчався у Ростовському-на-Дону інституті сільськогосподарського машинобудування (нині — Донський державний технічний університет), який закінчив у 1966 р., інженер-механік сільськогосподарських машин. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1974 по 1990 рр. працював в Центральному науково-дослідному і проектно-технологічному інституті механізації і електрифікації тваринництва (м. Запоріжжя). Обіймав посади старшого наукового співробітника, завідувача наукової лабораторії, завіду­вача відділу з проблемної тематики, що пов’язана

з науковою розробкою, експериментальною перевіркою та впровадженням у сільгоспвиробництво технології виробництва протеїнових концентратів з біомаси зелених рослин. За робочими проектами технологічних ліній і цехів, у створенні яких брав безпосередню участь Юрій Олексійович, побудовано кормове підприємство «Прип’ять» з виробництва протеїнового концентрату у Білорусі (Мозирський район) та потужні заводи протеїнових концентратів в Естонії (Вяйке-Маар’я) та Росії (Ізобільненський район Ставропольського краю). У 1989 р. Юрій Олексійович успішно захистив докторську дисертацію у Ленінградському сільськогосподарському інституті та був запрошений на роботу до Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Спочатку обій­мав посаду завіду­вача кафедри механізації тваринництва, а з 2002 р. очолив кафедру технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. У 1992 р. обраний дійсним членом Академії інженерних наук України. Під керівництвом Ю.О. Чурсінова ліцензовано, акредитовано та відкрито спеціальності «Харчові технології» та «Технології зберігання і переробки зерна», аспірантуру, на базі якої кафедра успішно готує молодих вчених. З 1996 по 2002 рр. був керівником з навчально-наукового обміну студентами з Бонським інститутом сільськогосподарської техніки згідно студентської програми Леонарда-Ейлера ДААД (Deutscher Akademicshen Austauschdienst) та Празьким інститутом землеробської механіки. Проводились наукові стажування студентів, спільні конференції та експериментальні випробування на полігонах і дослідницько-промислових об’єктах. Науковий доробок вченого становить 280 праць, з них 32 авторські свідоцтва та патенти на корисну модель, в тому числі й міжнародні. Написав у співавторстві 7 навчальних посібників та підручників. Технологічні регламенти на процеси промислового кормового виробництва, запропоновані вченим Юрієм Чурсіновим та його колегами, затверджені на державному рівні. На кафедрі проводиться навчально-методична і педагогічна робота зі студентами, аспірантами, викладачами для впровадження інноваційних розробок в навчальний процес та промисловість. Турбота про рідних, дружина, з якою пліч-о-пліч йдуть вже 52 роки, син, донька та онуки для Юрія Олексійовича — найважливіше. За успіхи та досягнення глибоко завдячує сім’ї, яка завжди є головною підтримкою та натхненням.

Yuriy O. Tschoursinov
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine.

Chairman of the Department of the Technology of Storage and Processing of Agricultural Products, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. Fields of research: technology processing of agricultural products and industrial feed production; production of protein concentrate from green plant biomass.