СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШваб’юк Василь  Іванович

Шваб’юк
Василь Іванович

Професор кафедри технічної механіки Луцького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Провідний вчений у галузі механіки деформівного твердого тіла та механіки руйнування Василь Іванович Шваб’юк розвинув нові моделі та методи розрахунків у машинобудуванні та будівництві. Авторитетний педагог ефективно займається організацією науко­во-дослідної роботи в університеті, дав успішний старт багатьом студентам і молодим науковцям в опануванні професією та науковому зростанні. Народився 22 січня 1944 р. у с. Новосілка Заліщицького району на півдні Тернопільщини у сім’ї галицьких селян. Пройшов військову службу. У 1969 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Механіка». Науково-педагогічну діяльність розпочав асистентом, а згодом — старшим викладачем Червоноградського відділення Львівсько-Волинського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту.

З 1981 р. — завідувач кафедри технічної механіки Луцького індустріального інституту (нині — Луцький національний технічний університет, ЛНТУ). Впродовж 2000–2006 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи. З 2006 по 2011 рр. — керівник Центру післядипломної освіти ЛНТУ. Автор і співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі підручника «Опір матеріалів», 2 монографій та 7 навчальних посібників. Підготував 7 кандидатів наук. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла». На основі методу притятих рядів Василь Іванович розробив нові моделі композитних оболонок, пластин і балок, рівняння яких, окрім ефектів поперечного зсуву, достатньо повно враховують деформації поперечного обтиснення. Одержані рівняння дозволили отримати нові замкнуті розв’язки задач про контактну взаємодію тонкостінних елементів конструкцій із жорсткими штампами, що адекватно відображають фізичний зміст поставленої проблеми. Наукові праці Василя Шваб’юка також присвячені обґрунтуванню та розробці методів розрахунку композитних оболонок, балок і пластин, послаблених поверхневими, внутрішніми або крайовими тріщинами з урахуванням контакту їх берегів, розрахунку вільних та вимушених коливань плит, що контактують із шаром рідини. Входить до складу Національного комітету Украї­ни з теоретичної та прикладної механіки. З 2001 по 2015 рр. був членом науково-експертної ради МОН України за фаховим напрямом «Механіка» та членом Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS). З 1990 по 1994 рр. обирався депутатом Волинської обласної ради народних депутатів XXI скликання. Голова університетського осередку все­україн­ського товариства «Просвіта». За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, успіхи в науково-дослідній роботі, підготовці та підвищенні кваліфікації наукових науково-педагогічних кадрів нагороджений Грамотою Верховної Ради України та нагрудним знаком «Петро Могила». Має дружину Валентину Федорівну та сина Володимира. Девізом є філософський вислів: «Людина сама творить своє майбутнє. Бог тільки допомагає або… зупиняє».

Vasyl I. Shvabiuk
DSc (Engineering), Prof., Honoured Worker of Education of Ukraine.

Professor of Engineering Mechanics Department, Lutsk National Technical University. Fields of research: mechanics of deformable solids and fracture mechanics; computation of composite shells, beams and plates loaded with rigid punches or weakened by surface, internal or edge cracks with account for contact of their faces; calculation of free and forced vibrations of plates in their contact with liquid.