СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБучацький Леонід  Петрович

Бучацький
Леонід Петрович

голова міжвідомчої групи експертів з екологічної експертизи пестицидів та отрутохімікатів Міністерства екології та природних ресурсів України, професор ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Засновник лабораторії біотехнології Інституту рибного господарства НААН

Доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України.
Леонід Бучацький — співзасновник вчення про квантову генетику, видатний науковець у галузі вірусології, біотехнології та генетики. Його здобутки з питань захисту тварин і людей від особливо небезпечних інфекційних хвороб відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, серед них — виявлення та вивчення вірусу цитоплазматичного поліедрозу, вірусу віспи та іридовірусу кровосисних комарів, дослідження іридовірусу риб. На основі порівняльного аналізу Леонід Петрович розробив концепцію гідробіонтних осередків інфекційних хвороб тварин та людей, вперше в Україні описав збудника парвовірусу людини.

Роки фахового становлення Л.П. Бучацького пройшли у Київському університеті імені Тараса Шевченка на біологічному факультеті, далі — в аспірантурі Інституту кристалографії у Москві, на стажуванні у Московському університеті ім. М. Ломоносова, Інституті вірусології АМН, Інституті молекулярної біології АН СРСР (Москва). У 1989 р. відбувся захист докторської дисертації. Серед численних наукових досліджень Леоніда Петровича — вивчення злоякісних пухлин безхребетних та риб. Вчений описав меланотичні пухлини комарів, лімфосаркоматоз щук та судаків, карциному ляща та пелінгаса, а також інші неоплазми риб дніпровських водосховищ та Азовського моря. За його участі вперше в Україні були описані вірус інфекційного панкреатичного некрозу форелі та вірус герпесу третього типу коропа коі. Він є автором понад 400 наукових публікацій, серед яких 2 наукові посібники та 8 монографій. Видання «Квантова генетика» та «Алгебра молекул живої природи» перевидані у США. В різні роки був керівником грантів на замовлення Міністерства оборони СРСР, ВООЗ, SRDF, УНТЦ, Національного Інституту здоров’я (США). Під керівництвом вченого захищено 7 кандидатських та 3 докторські дисертації. Л.П. Бучацький — академік Академії наук вищої школи України та Російської академії природничих наук. З 2001 р. — президент Асоціації іхтіопатологів України. Засновник лабораторії біотехнології в Інституті рибного господарства УААН, якою керував у 2002–2012 рр. Від часу створення (1992) очолює міжвідомчу групу експертів з екологічної експертизи пестицидів та отрутохімікатів Міністерства екології та природних ресурсів України. У 1993–1995 рр. був іноземним консультантом Департаменту сільського господарства США (штат Колорадо). Член науково-експертної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, член редколегій журналів «Biotechnologica acta», «Тваринництво України», «Рибогосподарська наука України», «Ветеринарія сьогодні». Нагороджений відзнакою Агентства охорони навколишнього середовища (США), відзнакою Президії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці». У 2009 р. професору Л.П. Бучацькому було присуджено почесну нагороду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки.

Leonid P. Buchatskyi
Founder of the Biotechnology Laboratory, the Institute for Fish Industry, the NAAS, Professor of Biochemistry Department, the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

DSc (Biology), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology. Fields of research: virology, biotechnology and genetics. Cofounder of the theory of quantum genetics.