СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВеличко Олег  Миколайович

Величко
Олег Миколайович

Директор науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт»

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
О.М. Величко — провідний вчений у галузі метрології та вимірювальної техніки. Народився 12 червня 1958 р. на Вінниччині. Закінчив у 1980 р. Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка». У 1980–1992 рр. обіймав інженерні та наукові посади виробничого об’єднання імені С.П. Корольова (м. Київ). У 1992–1996 рр. — начальник відділу Українського НДІ стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України. У 1996–2000 рр. був членом від Украї­ни Комітету Євро-Азійського співробітництва державних метрологічних установ (КООМЕТ), з 2005 р. є членом технічного комітету (ТК) КООМЕТ «Електрика і магнетизм». У 2001–2003 рр. був членом спеціальної робочої групи з моніторингу довкілля при Європейській економічній комісії ООН (UNECE). У 2004 р. стажувався у США за спеціальною програмою SABIT «Стандарти для інформаційних технології». З 2003 р. Олег Величко є директором науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин ДП

«Укрметртестстандарт». З 2005 р. організовує і бере участь як координатор у міжнародних звіреннях державних (національних) еталонів України в галузі електромагнітних величин в рамках КООМЕТ і Європейської асоціації національних метрологічних інститутів (EURAMET). У 2008–2015 рр. брав участь у міжрегіональних експертизах калібрувальних і вимірювальних можливостей України в галузі «Електрика і магнетизм», за результатами яких отримано міжнародне визнання 7 державних еталонів. Олег Величко створив і очолює наукову школу з розробки науково-методичних основ і створення технічних засобів метрологічного забезпечення електромагнітних вимірювань та впровадження інформаційних технологій у сфері метрології. У 2006 р. започаткував в Україні новий вид метрологічних робіт — атестації програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ); у 2011 р. — впровадження організаційно-технічних систем дистанційного калібрування ЗВТ. Автор (співавтор) понад 440 наукових праць, в тому числі понад 40 — у науко-метричних базах даних «Scopus» і «Web of Science», 25 винаходів, більше 60 підручників, навчальних посібників, монографій. Понад 110 праць надруковано у провідних наукових виданнях 30 зарубіжних країн, зокрема США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Японії та ін. У 2004 р. брав участь у складі офіційної делегації України в 12 Міжнародній конференції законодавчої метрології (OIML), у 2007 р. — в 23 Генеральній конференції з мір і ваг (GCPM). З 2006 р. очолює ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин», технічний експерт ТК 85 «Вимірювальне обладнання для електричних і магнітних величин» Міжнародної електротехнічної комісії (IEC). Він є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій журналів «Український метрологічний журнал» і «Метрологія та прилади». Підготував кандидатів технічних наук. Заслужений метролог КООМЕТ, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України і Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». Його біографічні дані включені до 10–12 видань «Who’s Who in Science and Engineering» (Marquis, 2008–2016) та до 26–33 видань «Who’s Who in the World» (Marquis, 2009–2016). Життєве кредо: «Роби добро людям і воно тобі повернеться». Захоплення: географія і подорожі.

Oleh Velychko
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Director of Scientific and Produce Institute of Electro­magnetic Measurements, SE «Ukr­metr­teststandard». Fields of research: metrology, electromagnetic measurements, comparisons of standards, software of measuring instruments, remote calibration of measuring instruments, standardization, ecology monitoring.