СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВеселовська Наталія  Ростиславівна

Веселовська
Наталія Ростиславівна

Завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету

Доктор технічних наук, професор.
Наукова діяльність Наталії Ростиславівни Веселовської пов’язана із вдосконаленням функціональних можливостей верстатних комплексів. Народилася 6 жовтня 1970 р. у м. Чернівці. У 1992 р. закінчила з відзнакою факультет автоматики та мікроелектроніки Вінницького політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», отримала кваліфікацію «Інженер-електрик». Працювала інженером-економістом у науково-дослідній лабораторії «ДІАР» та асистентом кафедри інтелектуальних систем у Вінницькому державному технічному університеті, де успішно закінчила аспірантуру. Впродовж 1997–1998 рр. нав­чалася на відділенні Перших Київських державних курсів іноземних мов, перекладач польської мови. З 1998 р. працює у Вінницькому національному аграрному університеті (ВНАУ). Спочатку була асистентом кафедри інформатики та автоматизації процесів управління. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. Обіймала посади старшого викладача, доцента кафедри.

У 2002–2003 рр. виграла Гранд молодих вчених Польсько-Американської фундації імені Леанела Кіркланда, пройшовши стажування у Польщі в університеті ім. Адама Міцкевича (м. Познань). Здобула другу вищу освіту за кваліфікацією «Менеджер-економіст». З 2001 по 2012 рр. — доцент кафедри економічної кібернетики ВНАУ (у 2005–2007 рр. — завідувач). Під керівництвом Наталії Веселовської розроблено та впроваджено наскрізну комп’ютерну підготовку студентів, а також відкрито спеціальність «Економічна кібернетика». У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Наукові основи розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання», закінчивши докторантуру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». З 2013 р. — професор кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету, яку очолює. Наталія Веселовська є засновником нау­кової школи, яка досліджує використання засобів функціо­нального моделювання на основі єдиного інтегрованого інформаційного середовища, вдосконалення теорії синтезу верстатних комплексів, зокрема інтегрованих, побудованих на основі використання цільових гнучких виробничих модулів у складі гнучких виробничих осередків багатокоординатного та багатоцільового технологічного обладнання. Входить до складу спеціалізованих вчених рад Він­ницького національного аграрного університету та Кіровоградського національного технічного університету; Науково-методичної комісії з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України; Спілки інженерів-механіків Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського. У науковому доробку понад 250 науково-методичних праць, в тому числі монографії, патенти на винаходи. За вагомий внесок у розвиток аграрного сектора Украї­ни нагороджена золотою медаллю Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2014». Має сина Ярослава, який навчається в аспірантурі Вінницького національного технічного університету. Життєве кредо: «Жодне бажання не дається людині окремо від сили, що дозволяє його здійснити».

Nataliia R. Veselovska
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Machinery and Equipment of Agricultural Production, Vinnytsia National Agrarian University. Fields of research: use of the means of functional modelling based on a single integrated information environment and improvement of the syntheses theo­ry of machine systems.