СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВолошина Олена  Борисівна

Волошина
Олена Борисівна

Завідувач кафедри загальної практики та медичної реабілітації Одеського національного медичного університету

Доктор медичних наук, професор.
У колі наукових досліджень професора Олени Борисівни Волошиної — удосконалення лікування та реабілітація серцево-судинних захворювань, органів дихання, цукрового діабету. Багато досліджень присвячено покращенню лікування артеріальної гіпертензії при сполученій патології у практиці сімейного лікаря. Народилася у 1951 р. Мати — Гайдаєнко Тетяна Калинівна і батько — Башкіров Борис Вікторович — учасники Великої Вітчизняної війни, познайомилися в партизанському загоні, відзначені бойовими нагородами. У 1960 р. сім’я переїхала до Одеси, де батько почав працювати доцентом кафедри терапевтичної стоматології Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова. В цьому ж інституті Олена Волошина здобула вищу освіту за фахом «Лікувальна справа», у 1974 р. отримала диплом із відзнакою. Після закінчення вишу працювала в Українсь­кому науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології. З 1998 р. обіймала посаду головного наукового співробітника відділення

терапевтичного профілю. Кандидат медичних наук з 1983 р., доктор медичних наук — з 1996 р. З 1998 р. працювала на посаді професора кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського державного (нині — національного) медичного університету. З 2005 р. — завідувач кафедри загальної практики та медичної реабілітації ОНМедУ. Читає лекції з актуальних питань терапії, кардіології, загальної практики — сімейної медицини для студентів, інтернів та лікарів Південного регіону. Вільно володіє англійською мовою, активний учасник і доповідач на профільних конференціях. За 42 роки науково-практичної роботи О.Б. Волошиною опубліковано понад 250 друкованих праць, серед яких «Классификация бальнеореакций», «Інформативність домашнього моніторування артеріального тиску у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря», «Основні причини резистентної та псевдорезистентної гіпертензії у практиці сімейного лікаря». Має 8 патентів на винахід. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. О.Б. Волошина є головою атестаційної комісії зі спеціальності «Терапія» факультету післядипломної ос­віти ОНМедУ. У 2005 р. обрана головою Одеської регіо­нальної асоціації лікарів загальної практики — сімейної медицини. Підтримує тісні наукові зв’язки з колегами провідних вишів Украї­ни, є членом спеціалізованої вченої ради Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Авторитетний, досвідчений лікар, здійснює лікувально-консультативну роботу на базі Центру відновної і реконструктивної медицини (Університетська клініка) ОНМедУ. Чоловік Волошин Андрій Олександрович — завідувач кафедри охорони та безпеки на морі Одеського національного морського університету.

Olena B. Voloshyna
MD, Prof.

Chairperson of the Department of General Practice and Medical Rehabilitation, the Odessa National Medical University. Fields of research: treatment and rehabilitation of respiratory and cardiovascular diseases in the ambulatory practice.