СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСаченко Анатолій  Олексійович

Саченко
Анатолій Олексійович

Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Тернопільського національного економічного університету

Доктор технічних наук, професор, академік Української академії з економічної кібернетики та Нью-Йоркської академії наук, заслужений винахідник України.
Відомий вчений Анатолій Саченко — один із засновників провідної наукової школи з комп’ю­терних інформаційних технологій в ТНЕУ, що визнана міжнародною спільнотою. Народився 27 лютого 1945 р. у смт Турбів Липовецького району на Вінниччині. У 1968 р. закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту (нині — Національний університет «Львівська політехніка», НУ «ЛП»), Професійний шлях почав інженером обчислювального центру у Вінниці, стажувався на Мінському заводі ЕОМ (Білорусь). 31970 р. працює в ТНЕУ, де у 1989 р. заснував кафедру інформаційно-обчислювальних систем і управління, відкрив спеціальність «АСУ та економічна кібернетика». А Саченко — ідеолог, творець і перший директор (1994–2005) Інституту (тепер — факультету) комп’ютерних інформаційних технологій. Науковий керівник з 1983 р. Галузевої НДЛ автоматизованих систем збору і обробки інформації (з 2004 р. — НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем).

У 1978 р. захистив кандидатську, а у 1988 р. — докторську дисертації. Стажувався в університетах Англії, Канади та Німеччини. У 2002–2003 pp. — Фулбрайт-професор департаментів комп’ютерних наук Університету штату Мейн і Боден коледжу (США), а у 2011 р. — департаменту комп’ютерної інженерії Університету штату Нью-Гемпшір (США). Досліджує інтелектуальні сенсорні мережі, системи кібернетичної безпеки, безпровідні системи, Інтернет речей, розпізнавання зображень, високопродуктивні обчислення. Автор 550 наукових праць, з них 3 монографії, 70 патентів та 138 публікацій, індексованих Web of Science та Scopus. Науковий керівник і розробник понад 60 проектів у рамках національних і міжнародних програм INTAS, FP7, NATO, NSF, CRDF, STCU, Tempus, Erasmus+. Керівник і консультант 20 наукових дисертацій, у тому числі й здобувачів-іноземців. Головний редактор міжнародних наукових журналів International Journal of Computing (індексованим Scopus Elsevier) та International Journal of Information Engineering and Electronic Business. Один із фундаторів і голова міжнародної конференції IEEE IDAACS, що проводиться щодва роки з 2001 р. Почесний голова сателітних симпозіумів з безпровідних систем IDAACS-SWS (Оффенбург, Німеччина, 2012, 2014, 2016). У 2004 p. — співдиректор NATO ARW «Cyber Security and Defence», у 2011— співдиректор DAAD International Summer School on Wireless Networks. Голова спеціалізованої кандидатської вченої ради, член спеціалізованої докторської ради НУ «ЛП», радник студентської філії IEEE ТНЕУ, голова відділення приладобудування та обчислювального інтелекту IEEE. У 2012 р. відкрив нову магістерську спеціальність «Управління проектами» в рамках консорціуму European Master in Project Management. Член Українського Фулбрайтівського кола, радник Українсько-Американської програми з ком­п’ю­терних наук і науковий керівник НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем МОН України і НАН України, член секції «Інформатика і кібернетика» Наукової ради МОН. Одружений, має двох дітей та онуку. Захоплюється тенісом та гірськими лижами. Життєве кредо: «Впроваджувати інновації та ніколи не зупинятись на досягнутому!»

Anatoliy О. SACHENKO
DSc (Engineering), Prof., Academician of Ukrainian Academy for Economic Cybernetics, Academician of New York Academy for Science, Honoured Inventor of Ukraine.

Head of Department for Information Computer Systems and Control, Ternopil National Economic University, Adviser to Ukrainian-American Program for Computer Science and Scientific Director of Research Institute for Intelligent Computer Systems, member of Section «Informatics and Cybernetics», MES Scientific Council of Ukraine. Fields of research: intelligent sensor networks, cyber security, wireless systems, Internet of things, image recognition, high performance computing.