СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСеменюк Володимир  Федорович

Семенюк
Володимир Федорович

Директор українсько-німецького навчально-наукового інституту, професор кафедри підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання Одеського національного політехнічного університету

Доктор технічний наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік та президент Підйомно-транспортної Академії наук України.
Народився 16 вересня 1939 р. в Одесі. У 1962 р. закінчив механіко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти». Працював інженером-технологом метизного заводу (Красний Луч), старшим інженером, старшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту верстатів і інструменту (Одеса). З 1969 р. обіймав посаду асистента, старшого викладача, доцента кафедри деталей машин, завідувача кафедри нарисної геометрії і графіки; нині — директор українсько-німецького навчально-наукового інституту, завідувач кафедри підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання Одеського національного політехнічного університету. Професор В.Ф. Семенюк заснував наукову школу «Розробка методів підвищення надійності і

енергоефективності підйомно-транспортних машин». Під його керівництвом захищено 7 кандидатських і одна докторська дисертації. Автор 287 наукових праць, з них 3 монографії, 98 авторських свідоцтв і 7 патентів на винаходи. Вченим розроблено універсальний метод поглинання енергії вибігу рухомих мас деталей після відключення електродвигуна привода машин з поступальною дією при спрацьовуванні запобіжника від перевантаження. Метод дозволяє в 5 і більше разів підвищити точність захисту від перевантаження. Розроблено метод, що передбачає паралельну дію на ланцюг управління приводом машин від кінцевого вимикача і датчика сили. При необхідній точності 2,0% надійність захисту збільшується в 1,5 рази, а при точності 0,5% — в 37 разів. Визначено коефіцієнт корисної дії (ККД) вантажопідйомних кранів і лебідок пасажирських ліфтів, який залежить не тільки від інерційних навантажень, а й від жорсткості підйомного каната. З 1972 р. В.Ф. Семенюк є науковим керівником науково-дослідної лабораторії, яка займається розробкою електронно-тензометричних систем зважування рухомих об’єктів: залізничних вагонів, автомобілів, металургійних виробів, вантажів на конвеєрах. Конструкції використовуються на авіаційних заводах (Київ, Запоріжжя), металургійних заводах (Маріуполь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро), теплових електростанціях (Київ, Трипілля, Одеса), в морських портах (Одеса, Чорноморськ, Південний). Володимир Семенюк — заступник голови науково-методичної ради зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». Головний редактор наукового журналу «Підйомно-транспортна техніка», член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в ОНПУ та Українській інженерно-педагогічній академії. Входив до експертної ради з галузевого машинобудування ВАК України. Нагороджений медалями «За трудову доблесть», «Ветеран праці», почесною грамотою МОН України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». За вагомий внесок у міжнародне співробітництво відзначений почесною грамотою президента Університету прикладних наук м. Аугсбург (Німеччина). Разом з дружиною Ніною Володимирівною виховав сина В’ячеслава. Життєве кредо: «Рухатись вперед і не зупинятись».

Volodymyr F. Semeniuk
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine in Science and Technology, President and Academician of Lifting Transport Academy of Sciences of Ukraine.

Director of the Ukrainian-German Research Institute, Professor of the Department of Lifting Transport and Robotics Equipment, the Odesa National Polytechnic University. Fields of research: development of methods to increase the reliability and energy efficiency of lifting transport machines.