СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорнійчук Микола  Сергійович

Корнійчук
Микола Сергійович

Головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

Фітопатолог, кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Народився 10 березня 1935 р. у с. Сімаківці Ємільчинського району на Житомирщині. У 1958 р. закінчив агрономічний факультет Житомирського сільськогосподарського інституту. Наукову діяльність розпочав на Поліській дослідній станції ім. О.М. Засухіна, де працював науковим співробітником, згодом — завідувачем відділу захисту рослин. Водночас у 1961–1962 рр. — в. о. директора, з 1962 р. — заступник директора з наукової роботи, а у 1964–1970 рр. — директор цієї станції. В цей час закінчив аспірантуру на кафедрі фітопатології Української сільськогосподарської академії. Під науковим керівництвом професора В.Ф. Пересипкіна підготував і в 1968 р. захистив дисертацію «Фузаріоз люпину і заходи боротьби з ним» та здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук. З 1970 р. працює в ННЦ «Інститут землеробства НААН». Протягом 40 років Микола Сергійович очолював відділ захисту рослин від шкідників і хвороб. Водночас у 1984–2000 рр. обіймав посаду заступника директора інституту з наукової роботи. В 1996 р. захистив дисертацію «Грибні хвороби однорічних кормових люпинів в Україні

та обґрунтування агротехнічних і селекційних заходів обмеження їх розвитку», здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. З 1997 р. — професор. Головний напрям досліджень вченого — ?розробка наукових основ екологічно-безпечного інтегрованого захисту рослин від хвороб. Під його керівництвом створено системи захисту озимої пшениці, ячменю, льону-довгунця, картоплі, кормових люпинів, інших культур від хвороб і шкідників. Спільно з селекціонерами Микола Сергійович працює над створенням стійких сортів. Розробив і вдосконалив методики випробування селекційного матеріалу на стійкість до хвороб, які базуються на застосуванні штучних інфекційних фонів і високовірулентних штамів збудників хвороб, та широко використовуються у селекційних установах. Микола Корнійчук є співавтором сорту картоплі Поліська рожева з високою польовою стійкістю до фітофторозу, що районований у 1978 р., включений до Реєстру сортів рослин України, і до цього часу вирощується в багатьох господарствах. Разом із селекціонерами ним створено фузаріозостійкі сорти жовтого і білого кормових люпинів: Обрій, Бурштин, Туман, Синій парус, Володимир, Дієта, Вересневий, Серпневий та ін., які включені до Реєстру сортів рослин України, застосовуються у кормових і продовольчих цілях. Під керівництвом М.С. Корнійчука як заступника директора з наукової роботи виконано низку державних науково-технічних програм щодо розробки та вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечують підвищення рівня і стабілізацію виробництва зерна і кормів в Україні. Автор понад 200 наукових праць, співавтор винаходу і 17 сортів сільськогосподарських культур. За монографію «Грибные болезни люпинов» удостоєний звання лауреата премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Входить до координаційно-методичних рад з проблем рослинництва і захисту рослин, редколегій міжвідомчих наукових збірників «Захист і карантин рослин» та «Землеробство». Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій при ННЦ «Інститут землеробства НААН» і Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Миколі Сергійовичу притаманна активна громадська позиція, неодноразово обирався депутатом місцевих рад різного рівня. Нагороджений орденом «Знак пошани», трьома медалями, ювілейною пам’ятною медаллю ім. М.І. Вавілова, срібною медаллю ВДНГ СРСР, почесною відзнакою і грамотами УААН та Мінагрополітики. Життєве кредо: «Життя швидкоплинне — поспішай зробити щось значиме і корисне».

Mykola S. Korniichuk
DSc (Agriculture), PhD (Biology), Prof.

Chief Researcher of the National Scientific Centre «Institute of Agriculture, the NAAS». Fields of research: development of scientific bases of environmentally friendly integrated protection of plants from diseases, study of plant immunity to dise­ases, creation of resistant varieties.