СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорнієнко Валентина  Іванівна

Корнієнко
Валентина Іванівна

Завідувач кафедри фармакології і токсикології Харківської державної зооветеринарної академії

Доктор біологічних наук, доцент.
Валентина Іванівна Корнієнко провідний науковець в галузі ветеринарної та клінічної фармакології та токсикології. Народилася 4 липня 1966 р. у с. Олешня Охтирського району Сумської області. У 2007 р. закінчила Національний фармацевтичний університет (м. Харків) за спеціальністю «Фармація», отримала кваліфікацію провізора. Обій­мала посаду старшого викладача, доцента, а з 2011 р. — завідувач кафедри фармакології і токсикології Харківської державної зооветеринарної академії. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, у 2016 р. докторську — на здобуття вченого звання доктора біологічних наук, обравши тему «Пошук та розробка засобу для фармакологічної корекції нефро- та кардіопатії серед N-C8-заміщених і конденсованих похідних ксантину». У колі наукових інтересів Валентини Корнієнко фармакологічне дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування в медичній та ветеринарній практиці. Під керівництвом

вченої співробітники кафедри вивчають похідні ксантину, які володіють нефропротекторною дією, здатні нормалізувати водно-електролітний обмін, кислотно-лужну рівновагу, зменшувати гіперліпопротеїнемію (підвищений вміст жирів у крові) та артеріальний тиск. Валентина Іванівна консультує двох здобувачів на захист кандидатських дисертацій. Автор понад 170 публікацій, які надруковано у вітчизняних і закордонних виданнях, 4 навчальних посібники, 2 підручників для студентів фармацевтичних, медичних і ветеринарних ВНЗ. У доробку також 4 інформаційні листи та методичні рекомендації, затверджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи «Укрмедпатентінформ». За багаторічну плідну науково-педа­гогічну діяльність, особистий внесок у розвиток фармакології і ветеринарної фармації в Україні нагороджена грамотою департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Заміжня, має двох синів. Улюблений вислів: «Коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюйте мету — змінюйте свій план дій» (Конфуцій).

Valentyna I. Korniienko
DSc (Biology), As. Prof.

Chairman of Pharmacology and Toxicology Department, the Kharkiv State Zoo Veterinary Academy. Fields of research: pharmacological study of biologically active substances and drugs of synthetic and natural origin, and their use in medical and veterinary practice.