СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорзун Віталій  Наумович

Корзун
Віталій Наумович

Головний науковий співробітник лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Доктор медичних наук, професор.
Відомий вчений-радіолог та лікар-гігієніст Віта­лій Наумович Корзун розробив препарати та діє­тичні добавки для запобігання та прискорення виведення радіонуклідів з організму. Вивчає проблеми профілактики і лікування йододефіцитних захворювань. Розробив методику дезактивації молока, соку, грибів, овочів від радіонуклідів цезію. Народився 20 грудня 1937 р. на Житомирщині. У 1967 р. із відзнакою закінчив Київський медичний інститут. Працював головним санітарним лікарем Козелецького району Чернігівської області. Навчався в цільовій аспірантурі Ленінградського НДІ радіа­ційної гігієни, де у 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. Вперше запропонував низку натуральних і хімічних сполук та їх комплексів, які на 95–97% зменшують накопичення цезію і на 88–90% стронцію в організмі тварин при тривалому (2 роки) введенні радіонуклідів з їжею. На основі досліджень фармкомітет СРСР ухвалив препарат «Фероцин» як антидот радіоактивного цезію. Цей сорбент під

іншими назвами («Раідіогордазе», «Залізисто-синеродиста смола») виготовляли в Німеччині, Японії, Чехословаччині, Китаї та використовували після аварій у Бразилії, Україні та Японії. З 1974 р. обіймав посаду доцента кафедри гігієни харчування Київського інституту вдосконалення лікарів. Після аварії на Чорнобильській АЕС Віталій Корзун створив та очолив лабораторію радіаційної гігієни харчування у Всесоюзному науковому центрі радіаційної медицини АМН СРСР. Під його керівництвом науковці Києва та Москви розробили спосіб дезактивації свіжого молока (вміст цезію зменшено у 10 разів), який успішно апробовано у 2 тис. домогосподарствах. У 2003 р. лабораторія увійшла до складу Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Віталій Наумович довів, що кращим заходом профілактики йододефіцитних захворювань є використання в їжу продуктів моря — риби, молюсків, водоростей. Дієтична добавка «Вагbа-йод», створена під його керівництвом, за результатами Всеукраїнського конкурсу якості продукції увійшла до 100 кращих товарів України 2006–2007 рр. Впровад­жено також дієтичні добавки з водоростей «Зіравіт», «Ламінарин», «Вертера», «Біостар». Автор та співавтор понад 565 наукових праць, 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Зокрема, підручник «Гігієна харчування» (2003), монографії і навчальні посібники «Радиация. Защита населения» (1995), «Ионизирующая радиация и питание детей» (1997), «Медицинские последствия аварии на ЧАЕС» (1999), «Пища и экология» (2000), «Радиация и питание» російською та японською мовами (2000), «Збірник рецептур страв і кулінарних виробів з використанням біологічно активних добавок» (2004, 2013, 2015). Підготував 3 докторів та 10 кандидатів наук. Голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гігієна харчування», комісії з нормування та регламентування хімічних і біологічних речовин у продуктах харчування Комітету з питань гігієнічного регламентування. Нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України, почесними грамотами Верховної Ради України, знаком «Відмінник охорони здоров’я», грамотою за перемогу на Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій (2006). Дипломант Всеукраїнського конкурсу «Винахід року — 2011», Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних проектів (2012).

Vitalii N. Korzun
MD, Prof.

Chief Scientist of the Laboratory of Alimentary-Dependent Disease Prophylaxis, the State Institution «O. M. Marzeiev Institute for Public Health», the NAMS of Ukraine. Fields of research: prophylaxis and treatment of iodine deficiency disorders; development of medicine, food products, dietary supplements to prevent accumulation and accelerate the withdrawal of radionuclides from a body; methodology of decontamination of cesium from milk, juice, mushrooms.