СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПросвєтов Юрій  Васильович

Просвєтов
Юрій Васильович

Завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Доктор медичних наук, професор.
Лікар вищої категорії з фтизіатрії і пульмонології Юрій Васильович Просвєтов має великий науковий доробок щодо своєчасного виявлення і лікування туберкульозу. Народився 3 серпня 1947 р. у м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області в родині службовців. Вищу освіту здобув на лікувальному факультеті Запорізького державного медичного інституту. Після закінчення у 1971 р. разом із дружиною направлений в Нововасилівську номерну лікарню Приазовського району, де до 1975 р. очолював районне туберкульозне відділення. У 1975–1977 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії Запорізького державного інституту вдосконалення лікарів (нині — Запорізька медична академія післядипломної освіти, ЗМАПО). У 1977–1978 рр. працював у Запорізькому обласному протитуберкульозному диспансері. З 1978 р. професійна діяльність Ю.В. Просвєтова пов’язана із ЗМАПО. Спочатку аспірант, потім — асистент кафедри фтизіатрії. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1995 р. — доцент кафедри. У 1995 р. обраний на посаду декана

терапевтичного факультету, яку обіймав протягом 20 років. У 2001 р. очолив ще й кафедру фтизіатрії і пульмонології. У 2009 р. успішно захистив докторську дисертацію, з 2011 р. — професор. У здобутку Юрія Васильовича близько 250 праць, 2 довідники, 20 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій. Основні теми праць: боротьба з туберкульозом, сучасні методи виховання фтизіатрів практичної медицини та інших фахівців-медиків щодо своєчасного виявлення туберкульозу. Але стрижнем наукової діяльності була та залишається тема побічної дії протитуберкульозних препаратів при антимікобактеріальній терапії хворих на туберкульоз. Значну увагу Юрій Васильович приділяє лікувальній роботі, оскільки клініка кафедри розташована на базі Запорізького обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру та пульмонологічного відділення Запорізької міської багатопрофільної клінічної лікарні № 9. Підготував багато фтизіатрів та пульмонологів, які плідно працюють у різних областях України. Знач­ний внесок щодо підвищення ефективності боротьби з туберкульозом в регіоні та державі кафедра здійснює завдяки проведенню передатестаційних циклів та циклів тематичного вдосконалення, стажування. Член вченої ради, ради терапевтичного факультету, центральної методичної ради ЗМАПО. Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Сучасні медичні технології» та збірника наукових праць «Актуальні питання медичної науки та практики» ЗМАПО. Займає активну громадську позицію, виступає у ЗМІ. З 2015 р. очолює Запорізьку обласну медичну асоціацію фтизіатрів та пульмонологів, член правління Запорізької обласної медичної асоціації терапевтів. Протягом багатьох років він є членом атестаційної комісії з терапевтичних спеціальностей департаменту охорони здоров’я Запорізької обл­держадміністрації. Багаторічна сумлінна праця Юрія Просвєтова, відданість справі, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, підготовка висококваліфікованих медичних кадрів неодноразово відзначені грамотами МОЗ України, Запорізької облдержадміністрації та міської ради, профспілками області та керівництвом академії. Одружений. Має сина та доньку, яка також стала вченим-медиком. Життєве кредо — розсудливість, глибокі знання з фаху та розуміння психології хворої людини.

Yurii V. Prosvietov
MD, Prof.

Chairman of Tuberculosis and Pulmonology Department, Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education. Fields of research: side effects of antituberculous drugs in antimycobacterial treatment of tuberculosis patients.