СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТкач Микола  Васильович

Ткач
Микола Васильович

Ректор (2001–2005), завідувач кафедри теоретичної фізики і комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 5 січня 1945 р. у с. Дністрівка Чернівецької області. У рідному селі навчався в семирічці, середню школу закінчив із золотою медаллю у с. Іванівці. Вищу освіту здобув у 1969 р. на фізичному факультеті Чернівецького державного університету. У 1974 р. захистив кандидатську дисер­тацію «Теоретическое исследование температурного генезиса экситонных спектров в ионных кристаллах», працював старшим викладачем, доцентом кафедри теоретичної фізики, а з 1986 р. очолив кафедру (з 2016 р. — кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1987 р. захистив докторську дисертацію «Тео­рия перенормировки спектра квазичастиц, взаимо­действующих с фононами в полупроводниках». З 1988 р. — проректор з наукової роботи, у 2001–2005 рр. — ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича. Створив свою наукову школу, яка вивчає фізику наногетеросистем. Підготував 18 кандидатів, 5 докторів наук. Серед них

політик Олександр Зінченко, В.І. Бойчук — директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, В.М. Крамар — завідувач кафедри загальної фізики, В.А. Головацький, О.М. Маханець, Ю.О. Сеті — професори кафедри теоретичної фізики та комп’ю­терного моделювання ЧНУ імені Юрія Федьковича. Автор понад 300 наукових праць, опублікованих в Україні та за кордоном (Великій Британії, Голландії, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, США). Вагомим внеском у розробку теоретичних методів дослідження спектрів квазічастинок та їх взаємодії у наногетеросистемах стали монографії «Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та дроти» (2003), «Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки» (2015, у співавторстві з Ю. Сеті, О. Войцехівською). М.В. Ткач — почесний доктор Бельцького університету ім. Алеку Руссо (Республіка Молдова), ДДПУ імені Івана Франка, почесний професор ЧНУ імені Юрія Федьковича. Голова експертної ради ДАК з фізико-математичних та природничих наук МОН України (2009–2010), віце-президент Українського фізичного товариства (2013–2016). Завжди у вирі громадсько-політичних подій. У подіях Помаранчевої революції ректор М.В. Ткач зайняв чітку позицію, підтримавши студентський страйк і очоливши страйковий комітет викладачів і співробітників університету. У 2005–2006 рр. — голова Чернівецької облдержадміністрації. З 2006 по 2010 рр. — депутат Чернівецької облради. Відзначений почесними грамотами Верховної Ради та МОН України, почесною відзнакою Чернівецької міської ради за особистий внесок в науково-технічний і соціально-культурний розвиток Буковини, сприяння становленню української правової держави. Дружина Людмила Олександрівна Ткач (Тарновецька) — доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича. Діти (від першого шлюбу): донька Оксана (за чоловіком — Войцехівська) — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання, син Микола — начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та територіальної оборони Чернівецької облдержадміністрації. Онуки Юрій — фахівець у галузі IT-технологій, Андрій та Олена — студенти Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича. Життєве кредо: «Дорогу долає той, хто нею йде».

Mykola V. Tkach
DSc (Physics and Mathematics), Prof., Academician of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Honoured Scientist of Ukraine. Rector (2001–2005)

Chairman of Theoretical Physics and Computer Modelling, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Fields of research: development of theoretical methods for the research of quasiparticle spectra and their interaction in nanoheterostructures.