СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТкаченко Василь  Миколайович

Ткаченко
Василь Миколайович

Головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Української академії політичних наук, академік Академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
Політолог, історіософ Василь Миколайович Ткаченко досліджує зарубіжну історіографію. Голов­ний напрям — дослідження україно-російських відносин. Народився 1 січня 1944 р. у м. Брусилів Житомирської області. У 1968 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету. Продовжив навчання в аспірантурі Інституту історії АН УРСР, де упродовж 1972–1973 рр. обій­мав посаду молодшого наукового співробітника. З 1974 по 1979 рр. Василь Миколайович займався педагогічною діяльністю, працював старшим викладачем факультету міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1979 р. — старший науковий співробітник відділу історіографії та історичних зв’язків України із зарубіжними країнами, з 1990 р. — завідувач відділу зарубіжної

історіографії, а згодом — відділу історіософії України Інституту історії України АН України. У 1993 р. захистив докторську дисер­тацію «Україна і Росія: проблема національного самовизначення (історіософський аналіз поточного моменту)». У 1993–1994 рр. — старший консультант прогнозно-аналітичної служби Адміністрації Президента України. У період 1994–1995 рр. — заступник керівника центру комп’ютеризованих інформаційних систем, у 1995–1996 рр. — головний нау­ковий консультант науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України. У 1996 р. — головний консультант служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України. У 1996–1997 рр. — завідувач відділу загальних проблем гуманітарного розвитку служби з питань гуманітарної політики, у 1997–1998 рр. — завідувач відділу суспільно-політичного аналізу Адміністрації Президента України. З 1998 по 2001 рр. — радник Посольства України в Республіці Білорусь, з 2001 по 2003 рр. — перший секретар Посольства України в Республіці Молдова. Державний службовець 2 рангу (2004). У 2003–2005 рр. — перший заступник міністра освіти і науки України. З 2005 р. — завідувач відділу міжнародних зв’язків, радник президії Академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти АПН України. Нині В.М. Ткаченко — голов­ний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України. Автор понад 250 наукових праць з питань міжнародних відносин, історіографії та історіософії України, серед яких — 22 індивідуальні та колективні монографії. Основні праці: «Україна: історіософія самоорганізації» (1994), «Україна в контексті глобалізму» (1998), «Україна: проблеми самоорганізації. — Т. 1: Критика історичного досвіду» (2003), «Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2: Десятиліття суспільної трансформації» (2003), «Росія: ідентичність агресора» (2016). За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2014). Лауреат міжнародної премії ім. Г.С. Сковороди (1997), лауреат премії НАН України ім. М.І. Костомарова (2006), Посол Миру.

Vasyl M. Tkachenko
Chief Researcher at the Institute of World History, the NAS of Ukraine.

DSc (History), Prof., Academician of the Academy of Political Sciences of Ukraine, Academician of International Personnel Academy, Corresponding Member of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honoured Scientist of Ukraine. Fields of research: foreign historiography, historiosophy, political science.