СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дорогі читачі!

Вітчизняна правова наука відіграє визначну роль у розбудові України як правової, демократичної держави, реалізації прав і свобод людини та громадянина. Потенціал учених-правників спрямований на вирішення нагальних першочергових завдань, що постають перед Україною в сфері права, зокрема інтеграції вітчизняної правової системи до європейського правового простору. Підтвердженням цьому є популярна серія видань «Науковці України — еліта держави», п’ятий том якої присвячений популяризації досягнень українських науковців.
Національна академія правових наук України та її установи беруть безпосередню активну участь у розробці та реалізації низки найважливіших загальнодержавних програм, в тому числі щодо адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, боротьби зі злочинністю та корупцією, захистом інтелектуальної власності, правовим забезпеченням інноваційного розвитку України.
Задля уникнення колізій та суперечливих нормативно-правових актів, які дестабілізують суспільство, правники-науковці повинні брати активну участь у науковому забезпеченні конституційної реформи та децентралізації системи державного управління в Україні, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів, розробці складових електронного парламенту, створенні єдиної системи нормативно-правової інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, гармонізації законодавства України з нормами правових актів ЄС.
Водночас процеси інформаційної глобалізації призвели до виникнення новітніх викликів. Перед Україною постає завдання забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету України, захисту прав людини в умовах гібридної агресії. Важлива роль у цьому процесі належить фахівцям Національної академії правових наук України. Вітчизняна юридична наука повинна брати активну участь у підготовці довгострокової стратегії національної безпеки України, реформуванні та розвитку державної і недержавної складових сектору безпеки України, проведенні наукової, науково-технічної експертизи, підготовці прогнозів і наслідків реалізації найбільш важливих рішень держави та їх міжнародно-правового забезпечення.
Світ знаходиться на етапі формування нової суспільної парадигми. Ключову роль у державному управлінні відіграють суспільні процеси та громадянська свідомість, які стають основою для всіх інших надбудов: науково-технічного прогресу, економічного благополуччя, сталих міжнародних відносин тощо. Саме правова наукова думка зобов’язана програмувати законодавчі рішення актуальних проблем розвитку Української держави.
І цей шлях ми повинні пройти так, щоб народ України був упевнений, що в нашій державі керує не сила, а право.