СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дорогі читачі!

Сьогодні національна система освіти здійснює модернізацію, спрямовану на оновлення змісту освіти, підвищення її якості. Широке впровадження у навчально-виховний процес педагогічних інновацій, інформаційних і комп’ютерних технологій, використання сучасних електронних засобів навчання визначатиме місце держави і кожного її громадянина у майбутньому глобальному світі. Інноваційні знання, перетворившись на найбільш важливий фактор економічного розвитку, стали найсучаснішою зброєю в умовах гострої конкурентної боротьби на світових ринках високих технологій.
Успішні наукові пошуки вчених Національної академії педагогічних наук України включають цілий спектр сучасних навчально-виховних технологій, орієнтованих на особистісний розвиток Людини — творця, громадянина і патріота. Перспективні результати досліджень, здобуті науковцями Академії в галузях психології, вікової фізіології та дефектології, дають можливість формувати Особистість, здатну творити власну країну і власну історію.
Бажаю науковцям і практикам подальшої творчої праці й успіхів на шляху інновацій. Саме новітні досягнення молодого покоління українців сьогодні розкриють інтелектуальний і духовний потенціал нації у майбутньому.