СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дорогий читачу!

Ви тримаєте в руках п’яте видання «Науковці України — еліта держави», націлене на підвищення престижності наукової діяльності. Найбільший науковий та дослідницький потенціал вітчизняної сільськогосподарської науки сконцентрований у системі Національної академії аграрних наук України.
Оглядаючись на її історичний шлях, можна стверджувати, що тільки сильна і структурно наповнена вітчизняна аграрна наука здатна забезпечити інноваційний поступ аграрного сектору економіки України за умов ринку та Євроінтеграції.
Завдяки постійному пошуку науковців-аграріїв щороку впроваджуються нові розробки та інноваційні технології у сільському господарстві. Невтомні, безмежно віддані своїй справі, вчені створюють конкурентоспроможний на світовому ринку український високоінтелектуальний продукт. Наукові дослідження НААН спрямовані насамперед на забезпечення продовольчої та біологічної безпеки держави, її імпортонезалежності, розширення експортного потенціалу аграрного сектору, вирішення глобальних екологічних проблем людства.
Перехід вітчизняного аграрного сектору на інноваційний шлях розвитку вимагає інтеграції науки, освіти й виробництва та формування у державі сприятливого інноваційного клімату, в епіцентрі якого має стояти Вчений.
Впевнений, що ми й надалі працюватимемо так, щоб перефразовуючи загальновідомий вислів, можна було сказати: «Науковець — це звучить гордо!»