СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Дорогі читачі!

Вся історія людства переконливо свідчить, що саме наука є головним рушієм прогресу та необхідною умовою процвітання. Забезпечити ж реалізацію найважливіших функцій наукової сфери — отримання нових знань і створення підґрунтя для модернізації різних галузей економіки — покликані вчені, котрі є інтелектуальною елітою, гордістю та справжнім національним надбанням будь-якої сучасної високорозвиненої держави.
Україна також може за правом пишатися багатьма своїми дослідниками й винахідниками, здобутки яких отримали широке міжнародне визнання і посприяли та продовжують сприяти утвердженню позитивного іміджу нашої країни у світі. Створені вітчизняними науковцями інноваційні розробки призначені для задоволення потреб надзвичайно широкого спектру галузей — авіабудування, космічного ракетобудування, атомної енергетики, медицини, охорони навколишнього природного середовища, сільського господарства й інших, а також спрямовані на посилення безпеки та підвищення обороноздатності України. Ефективне застосування наукового потенціалу має стати надійною підвалиною української державності й передумовою вирішення актуальних і суспільно значущих економічних та соціальних проблем.
Книга, яку Ви тримаєте в руках, — п’ятий том видання «Науковці України — еліта держави», продовжує серію видань, присвячених історії та найновішим здобуткам вітчизняної науки, а також видатним постатям, науковим школам і напрямам, які займалися й займаються створенням та впровадженням новітніх розробок і технологій, здійснюючи неоціненний внесок у розвиток нашої країни й загальноцивілізаційний поступ. Без сумніву, таке змістовне і масштабне видання послугує надзвичайно потрібній нині справі популяризації наукової діяльності та її найвагоміших результатів в українському суспільстві.