СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМараховський Леонід  Федорович

Мараховський
Леонід Федорович

завідувач кафедри автоматизації комп’ютерно-інформаційних технологій транспорту Державного економіко-технологічнОГО університету транспорту

Доктор технічних наук, професор.
Ім’я видатного науковця Леоніда Федоровича Мараховського, який стояв у витоків створення електронно-обчислювальних машин, знане поза межа­ми України. Засновник наукової школи «Розробка методів проектування комп’ютерних пристроїв на елементах автоматної пам’яті». Народився 28 січня 1937 р. у Дніпропетровську. Освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Трудовий шлях розпочав в Інституті електротехніки Академії наук УРСР слюсарем, невдовзі — техніком (1954–1956). Відслужив у Радянській Армії. З 1962 по 1967 рр. працював інженером в Інституті кібернетики, з 1959 по 1962 рр. — механік з точних приладів обчислювального центру Академії наук УРСР. У Київському НДІ мікроприладів Леонід Федорович обіймав посади старшого, провідного інженера, начальника лабораторії, старшого наукового співробітника, начальника сектору (1967–1975). Завідувач сектору у Головному науково-дослідному та інформаційно-обчислювальному центрі Держ­плану УРСР

(1975–1978). Упродовж 1977–1998 рр. — доцент, професор (й понині — на кафедрі інформатики) Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, 1999–2011 рр. — професор, завідувач кафедри Київського університету туризму, економіки і права. З 2012 р. — професор Державного економіко-технологічного університет транспорту. Леонід Федорович розробив малу інтегровану машину на напівпровідниках, першу в СРСР машину на інтегральних схемах. Машину «Електроніка» визнано кращою в СРСР, яка не поступалася американським і японським. Автор нового наукового міждисциплінарного напряму, що складається з п’яти нових наукових напрямів в обробці інформації: теорії проектування нових елементів автоматної пам’яті; теорії багатофункціональних автоматів 1, 2 і 3 роду; основи теорії проектування дискретних реконфігурованих пристроїв; логічне проектування дискретних пристроїв на схемах автоматної пам’яті; теорія побудови цифрового штучного нейрона. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Написав художню книгу «О пионерах вычислительной техники». За вагомий внесок у розвиток винахідництва нагороджений медалями ім. А. Нобеля, ім. В.І. Вернадського, Вільгельма Лейбниця. За рішенням Європейського науково-промислового консорціуму нагороджений орденом LABORE ET SCIENTIA. Член-кореспондент РАЕ та академік Міждисциплінарної академії наук України. У житті Леонід Федорович керується принципами: «Коли працюєш, не май думки ні про що, окрім роботи», «За будь-яких обставин залишайся людиною!», «Завжди кажи правду!».

Leonid F. marashovsky
DSc (Engineering), Prof.

Professor of the Department of Automation of Transport Computer and Information Technologies, State Economic and Technological University of Transport. Fields of research: theory development of new ele­ments design of automaton memory and theory of multifunction automatic machines of 1st, 2nd and 3rd kinds; design theory basic of discrete reconfigurable devices; logical design of discrete devices on automaton memory circuits; theory of digital artificial neuron building.