СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМандигра Микола  Станіславович

Мандигра
Микола Станіславович

Академік-секретар відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

Член-кореспондент НААН, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився 23 серпня 1945 р. у с. Чемериси-Барські Барського району Вінницької області. Закінчив факультет ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ). Трудову діяльність розпочав у 1971 р. лікарем-гематологом племінного господарства. Після навчання в аспірантурі пройшов шлях від асистента до доцента кафедри епізоотології БНАУ. З 1987 р. обіймав посаду старшого наукового співробітника Інституту епізоотології НААН, потім завідувача лабораторії епізоотології, а у 1989 р. призначений директором цього інституту. У 2013 р. обраний академіком-секретарем Відділення ветеринарної медицини НААН, яке очолює дотепер. Основними напрямами наукової діяльності М.С. Мандигри є вивчення епізоотичного та інфекційного процесів лейкозу великої рогатої худоби, біобезпека та біозахист. Теоретично і експериментально обґрунтував та застосував

широкомасштабні протилейкозні заходи. З 1987 р. під керівництвом Миколи Станіславовича функціонувало відділення Науково-виробничої системи «Оріон» з боротьби із лейкозом великої рогатої худоби у Західному регіоні України, якою було охоплено близько 2000 господарств у 8 областях. Діяльність НВС «Оріон» забезпечила повне оздоровлення господарств 6 областей України від лейкозу великої рогатої худоби, що стало передумовою повного оздоровлення господарств України. За його ініціативи створено лабораторії з вивчення хвороб коней, хутрових звірів, риб та ін. Дослідив вплив малих доз радіонуклідів на імунний статус тварин та розвиток епізоотичного і інфекційного процесів, а також їх подальший вплив на якість та безпеку тваринницької продукції. М.С. Мандигрою вперше в Україні започатковано використання мас-спектрометрії для теоретичного обґрунтування багатокомпонентних лікувально-профілактичних засобів для ветеринарної медицини, в результаті чого створено банк мас-спектрів понад 250 біологічно активних речовин. Автор та співавтор 6 монографій, 5 брошур, 17 рекомендацій, 8 інструкцій щодо боротьби із захворюваннями тварин, 30 авторських свідоцтв та близько 400 публікацій, серед яких значна частина присвячена проблемі лейкозу великої рогатої худоби. Входить до складу науково-методичної ради Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, координаційної ради у галузі ветеринарної медицини країн СНД, Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, редколегії журналів «Ветеринарна медицина», Agroindustrial complex of Ukraine і «Вісник аграрної науки», бюлетенів Інституту біології тварин НААН та «Ветеринарна біотехнологія». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України (2005). Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2016) за розроблення та впровадження комплексної системи широкомасштабних ветеринарно-зоотехнічних заходів щодо профілактики та оздоровлення тваринництва України від лейкозу великої рогатої худоби. Одружений, має доньку. Улюблений вислів: «Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день за них іде на бій» (Й. Гете).

Mykola S. Mandyhra
Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, DSc (Veterinary Science), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Academician and Secretary of Veterinary Medicine Department, the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Fields of research: epizootic and infectious processes of bovine leucosis, biosafety and biosecurity, anti-leucosis measures. For the first time in Ukraine he has initiated the use of mass spectrometry for veterinary medicine.