СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТрішин Олексій  Костянтинович

Трішин
Олексій Костянтинович

Головний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, кандидат технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, Міжнародної інженерної академії, заслужений працівник сільського господарства України.
Значним доробком Олексія Костянтиновича Трішина як вченого і практика з багаторічним досвідом роботи є удосконалення технології утримання молочної худоби та виробництва молока, механізації тваринницьких процесів, організації та практичного вирішення кормовиробництва і проблеми цілорічної однотипної годівлі молочних корів. Народився 19 квітня 1942 р. у с. Сенюхіно Бельовського району Тульської області. Після закінчення школи служив у лавах Радянської армії. Вищу освіту здобув на факультеті механізації Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства. Отримав направлення в дослідне господарство «Кутузівка» Інституту тваринництва Української академії аграрних наук, де з 1971 р. працював головним інженером, а у 1988 р. на загальних зборах трудового колективу обраний директором господарства. Обіймаючи цю

посаду до 2011 р., Олексій Костянтинович якнайкраще проявив себе господарником та вченим-дослідником. На основі теоретичних і експериментальних досліджень О.К. Трішина розроблена нова конструкторсько-технологічна схема обладнання підготовки та видачі комбікорму на доїльних установках, у відповідності до фактичних надоїв корів. У результаті освоєння і вдосконалення технології безприв’язного утримання молочної худоби, механізації технологічних процесів розроблено енергоощадну технологію виробництва молока на промисловій основі. Завдяки зусиллям вченого дослідне господарство «Кутузівка» займало високі позиції і стало в Україні провідним племінним заводом чорно-рябої молочної породи і школою передового досвіду кількох поколінь спеціалістів у галузі тваринництва. Результати досліджень О.К. Трішина відображено у 127 наукових працях — монографіях, підручниках, методичних розробках, наукових статях, 12 авторських свідоцтвах і патентах на винаходи. З 2011 р. працює головним науковим співробітником Інституту тваринництва НААН. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту тваринництва НААН та Харківської державної зооветеринарної академії. Проводить також суспільну роботу, є головою Аграрної партії України Харківського району Харківської області. Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1979), орденом «За заслуги» III ступеня (2008), почесний громадянин Харківського району (2005); має почесну відзнаку президії УААН (2007) та золоту медаль імені А.М. Підгорного (2011). Одружений, має доньку й сина, онуку й онука та правнучку Дарію. Життєве кредо: «Жити по совісті. Ненавиджу зраду».

Oleksii K. Trishyn
Academician of the NAAS, DSc. (Agriculture), Ph.D. (Engineering), Prof.

Chief Researcher at the Institute of Animal Science, NAAS. Fields of research: improvement of the technology of dairy cattle housing and milk production, animal husbandry process mechanization, organization and practical solutions to fodder production.