СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТрускавецький Роман  Степанович

Трускавецький
Роман Степанович

Головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Член-кореспондент Національної академії аграр­них наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Народився 14 квітня 1935 р. на Івано-Франківщині в багатодітній сільській родині. Навчався в Снятинській середній школі імені Василя Стефа- ника. Після закінчення Львівського сільськогосподарського інституту з 1958 до 1961 рр. працював інженером-ґрунтознавцем, начальником грунтознавчої партії в експедиціях з великомасштабного обстеження ґрунтів України і Казахстану. Упродовж 1962–1965 рр. — аспірант Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства імені О.Н. Соколовського; 1965–1985 рр. — старший науковий співробітник, 1985–1999 рр. — завідувач лабораторії меліорації ґрунтів і відділу родючості і меліорації ґрунтів, з 1999 р. — головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Роман Степанович Трускавецький — відомий вчений у галузі меліоративного та екологічного ґрунтознавства. Наукові праці вченого присвячені проблемам охорони й управління родючістю гідроморфних і кислих ґрунтів. Вагоме місце серед наукових здобутків займає теорія сталої родючості ґрунтів та їх буферної здатності. Ці теоретичні напрацювання слугували основою для розробки й експериментального обґрунтування ресурсозберігаючої та екологічно безпечної технології локальної меліорації ґрунтів. Результати досліджень висвітлено в одноосібних монографіях «Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції» (2003), «Торфові ґрунти і торфовища України» (2010), «Organic Carbon in Draned Peat Bogs. Budget calculation methodology» (Німеччина, 2015), у колективних монографіях «Стратегія збалансованого землекористування в Прикарпатті» (2013), «Меліорація ґрунтів: систематика, інновації, перспективи» (2015), численних наукових публікаціях у провідних українських і міжнародних виданнях. Загалом у науковому доробку Р.С. Трускавецького понад 320 праць, у тому числі 27 монографій і підручників, низка рекомендацій і нормативно-методичних документів, 15 свідоцтв і патентів. Р.С. Трускавецький започаткував наукову школу за напрямом «Агроекологія меліорованих ґрунтів», яка успішно розвивається. Під його керівництвом підготовлено 3 доктори та 10 кандидатів наук. За сумлінну багаторічну працю, професійні досягнення нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, почесною відзнакою НААН, трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики та продовольства України, почесними грамотами НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного комітету України водного господарства, нагрудним знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності, дипломом стипендіата Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки імені О.Н. Соколовського. Життєве кредо вченого: «Пізнай істину, що творить благо і добро».

Roman S. TRUSKAVETSKY
Corresponding member of NAAS of Ukraine, DSc (Agricultural Sciences), Prof.

Senior Researcher of National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research». Fields of research: anthropogenic evolution and fertility of acid and hydromorphic soils, their buffer capacity, nutrient, water and gas regimes, greenhouse gas emissions and carbon balance with tire development of resourcesaving and environmentally friendly ways of soil cultivation, finding innovative ways of sustainable use of wetlands and peat- land resources of Ukraine.