СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬУстенко Андрій  Олександрович

Устенко
Андрій Олександрович

Професор кафедри маркетингу і контролінгу Інституту економіки і управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Доктор економічних наук, професор.
Народився 9 січня 1955 р. у м. Дрогобич Львівської області. Закінчив факультет автоматизації і економіки Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФНТУНГ), здобув фах інженера-економіста. У студентські роки у 1975 р. нагороджений знаком «За відмінне навчання» Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР. Продовжив навчатися в аспірантурі. Згодом у Львівському відділенні Академії наук УРСР захистив кандидатську дисертацію «Організація і ефективність інформаційного забезпечення управління виробничими процесами». З 1992 р. — доцент кафедри організації і управління виробництвом ІФІНГ. У 2003–2010 рр. — професор, завідувач кафедри управління виробництвом факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). У 2010 р. отримав звання доктора філософії з економічних наук. З 2010 р. — професор кафедри менеджменту і адміністрування

факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком (з 2013 р. — Інституту економіки і управління в нафтогазовому комплексі (ІнЕУ)). У 2013 р. А.О. Устенко захистив докторську дисер­тацію «Холістична концепція управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства» у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. У 2014 р. отримав вчене звання професора. З 2015 р. — професор кафедри маркетингу і контро­лінгу ІнЕУ в нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ. У колі наукових досліджень А.О. Устенка — холістична концепція управління інтегративними соціально-економічними системами, уніфікація інформаційного забезпечення менеджерів, ефективність менеджменту, ефективність маркетингу, маркетинговий менеджмент. Він є автором 200 наукових і науково-методичних праць, 7 наукових монографій, з яких 4 — одноосібні та 18 навчальних посібників (в тому числі 2 — з грифом Міністерства освіти і науки України) та одного підручника. Андрій Олександрович є експертом міжнародного науково-аналітичного проекту, що реалізується Міжнародною академією наук і вищої освіти (Лондон, Велика Британія). З 2008 р. входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) в ІФНТУНГ. Член редколегії «Наукового вісника Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». У 1984 р. закінчив із відзнакою заочний університет підвищення кваліфікації (відділення лекторів) у м. Івано-Франківськ. У 1997 р. отримав сертифікати канадського бізнес-центру за напрямами «Маркетинг малого бізнесу», «Збут та процес продажу», «Навчання викладачів». Брав участь у розробці навчальних модулів. Андрій Олександрович проводить також національні і регіональні науково-методичних семінарів і бізнес-тренінгів, під час яких апробовуються результати досліджень. Був помічником-консультантом народного депутата України IV скликання (2002–2006). Життєве кредо: «Вчитися, щоб діяти успішно!»

Andrii O. Ustenko
DSc (Economics), Prof.

Professor of Marketing and Controlling Department, Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Research fields: holistic concept of managing integrative socioeconomic systems, unification of information support of managers, management and marketing efficiency, marketing management.