СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГурин Василь  Арсентійович

Гурин
Василь Арсентійович

Професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем Національного університету водного господарства та природокористування

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої освіти України та Академії інженерних наук України.
Василь Арсентійович Гурин — провідний український вчений у галузі гідротехніки та гідромеліо­рації. Народився 28 липня 1949 р. у с. Друхів Березнівського району Рівненської області. Закінчив гідромеліоративний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація». Працював майстром, головним інженером, виконуючим обов’язки начальника Унгунського будівельно-монтажного управління. У 1975 р. повернувся в рідний інститут (нині — Національний університет водного господарства та природокористування). У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Впродовж 1989–1991 рр. навчався в докторантурі Московського гідромеліо­ративного інституту та захистив докторську дисер­тацію на тему «Підвищення надійності і вдосконалення закритої зрошувальної мережі в умовах

Півдня УРСР». У 1994–2013 рр. — завідувач кафедри експлуатації гідромеліоративних систем, у 1998–2002 рр. — проректор, впродовж 2005–2012 рр. — ректор НУВГП. З 2013 р. — професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем університету. В університеті здійснено відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій з підготовки фахівців, їх ліцензування та акредитації, сертифіковано науковий центр та наукові лабораторії кафедр, відкрито науковий центр міжнародних і регіональних зв’язків, мережу навчально-консультаційних центрів, запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу, дистанційну форму навчання, цифровий депозитарій методичного забезпечення. Керівник групи з розробки проектів захисту від шкідливої дії вод під час повені в Івано-Франківській області (2008). У колі наукових інтересів — підвищення надійності та вдосконалення систем водного господарства та гідромеліорації. Василь Гурин — співавтор наукового відкриття «Закономірності розподілу дисперсних частинок в багатофазних рідких середовищах»; розробник захисту сталевих трубопроводів періодичного режиму роботи від корозії цементно-піщаною ізоляцією (1980); розробник способу та пристроїв систем захисту трубопровідних мереж від гідравлічного удару, вібрації, гідравлічних клапанів зриву вакууму, систем зрошення, регуляторів рівнів води в каналах, технологій та засобів утилізації низькопотенціальних вод. Автор проекту ліквідації наслідків техногенної катастрофи на станції Ожидів (2007). Професор В.А. Гурин створив наукову школу з надійності роботи водогосподарських систем, підготував 8 кандидатів наук (з них 3 — іноземці). Автор понад 300 наукових праць, серед яких 3 монографії, 9 посібників, стандартів, нормативних державних та галузевих документів, має понад 100 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, відзнакою «Відмінник освіти України». Удостоєний звання «Почесний доктор інституту водних проб­лем та меліорації НААН України» (2015). Обирався депутатом Рівненської обласної (1998–2002) та міської (2006–2010) рад. Захоплюється футболом та шахами. Одружений, виховав двох доньок.

Vasyl A. Hurin
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine in Science and Technology.

Professor of the Department of Water Engineering and Hydro-Reclamation Systems Use, National University of Water and Environmental Engineering. Fields of research: reliability increasing and improvement of water systems and hydro-reclamation.