СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГулюк Анатолій  Георгійович

Гулюк
Анатолій Георгійович

Завідувач кафедри хірургічної стоматології Одеського національного медичного університету, керівник Центру реабілітації дітей з вродженими дефектами обличчя державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

Доктор медичних наук, професор.
Основним напрямом наукової діяльності Анатолія Георгійовича Гулюка є розробка нових методів відновлення верхньої губи та піднебіння при врод­жених їх розщілинах. Під його керівництвом та за безпосередньої участі прооперовано тисячі пацієнтів, які успішно пройшли реабілітацію. Народився 16 серпня 1953 р. в Одесі. Закінчив із відзнакою медичне училище №3 за спеціальністю «Фельдшер-акушер». Служив у лавах Радянської армії. У 1980 р. також із відзнакою закінчив Одеський медичний інститут, продовжив навчання в клінічній ординатурі, згодом — аспірантурі кафедри хірургічної стоматології. Є учнем професора Г. І. Семенченка, який у 1959 р. заснував кафедру хірургічної стоматології в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова (нині — Одеський національний медичний університет, ОНМУ).

У 1986 р. Анатолій Гулюк захистив кандидатську дисертацію «Прогноз і профілактика ранніх післяопераційних ускладнень уранопластики», а у 2002 р. — докторську дисертацію «Методи поетапного хірургічного лікування хворих з вродженою розщілиною верхньої губи і піднебіння». З 1986 по 1993 рр. — асистент, з 1993 р. — доцент, з 1998 р. — завідувач кафедри хірургічної стоматології ОНМУ. Професор А.Г. Гулюк є автором 1 монографії, 1 навчального посібника, 200 наукових робіт, 34 винаходів з різних розділів хірургічної стоматології. Підготував 16 кандидатів медичних наук, які працюють у наукових закладах України та за її межами. На магістратурі на кафед­рі навчаються лікарі з України, Афганістану, Іраку, В’єтнаму, Єгипту, Китаю. Водночас Анатолій Гулюк — керівник Центру реа­білітації дітей з вродженими дефектами обличчя державної установи «Інститут стоматології НАМН України». Щорічно в Центрі допомогу отримують 100–115 первинних хворих з вродженою патоло­гією. Оперативні втручання здійснюються у 300–350 дітей. Логопедичне навчання проводиться у вигляді консультацій і безпосереднього лікування у 514 хворих. За час роботи Центру, з 1998 р., проведено реабілітацію 1380 дітей з вродженою патологією. Більшість прооперованих хворих — діти з різними формами вродженої розщілини верхньої губи та піднебіння. Анатолій Георгійович є членом вчених рад ОНМУ та ДУ «Інститут стоматології НАМН України», спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Інституту. Входить до складу редколегії журналів «Вісник стоматології» (Одеса), «Дентал клуб» (Харків), голова проблемної комісії «Стоматологія» при ОНМУ, є членом Асоціації стоматологів України, Асоціації імплантологів України, асоціації International Congress of Oral Implantologist (USA). Брав участь в роботі гуманітарної місії Operation Smile (USA). За плідну працю нагороджений відзнакою Асоціації стоматологів України «За заслуги». Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначений орденами «За героїзм та мужність», «За вірність присязі», «Єдність та воля», «Посох Асклепія», «За активну громадську позицію, гуманність, милосердя» та двома орденами Георгія Переможця УПЦ; нагрудними знаками «Ліквідатор», «За мужність. Чорнобиль 1986», «За мужність. Ветерану Чорнобиля — Слава», знаком народної пошани «Герой Чорнобиля», почесною нагородою «Герой-рятівник»; медаллю «За сумлінну працю» та ін.

Anatolii H. Huliuk
MD, Prof.

Chairman of Surgical Dentistry Department, Odesa National Medical University, Director of the Centre for Rehabilitation of Children with Congenital Facial Defects, State Establishment «Institute of Dentistry, the NAMS of Ukraine». Fields of research: development of new methods for cleft upper lip and palate regeneration.