СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГузь Олександр  Миколайович

Гузь
Олександр Миколайович

Директор Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки, член Нью-Йоркської та Європейської академій наук, Європейської академії, дійсний член Всесвітньої інноваційної фундації.
Видатний український вчений Олександр Миколайович Гузь входить до когорти найавторитетніших вчених у галузі механіки у світі. Народився 29 січня 1939 р. у м. Ічня Чернігівської області. У 1961 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України працює з 1960 р. З 1967 р. — засновник і керівник відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ. З 1976 р. — беззмінний директор інституту — найбільшої у Європі наукової установи в галузі механіки матеріалів і елементів конструкцій. Захистив кандидатську (1962) та докторську (1965) дисертації, у 1969 р. присвоєно вчене звання професора. На той час О.М. Гузь був наймолодшим доктором наук у СРСР.

Основні напрями досліджень вченого: тривимірна теорія стійкості деформівних тіл, теорія розповсюд­ження та дифракції пружних хвиль в багатозв’язних тілах та тілах з початковими напруженнями, концентрація напружень біля отворів в оболонках, механіка композитних матеріалів та елементів конструкцій з них, аерогідропружність, некласичні проблеми механіки руйнування. Досліджує механіку гірських порід, динаміку в’язкої стисливої рідини; механіку нанокомпозитів, розробляє неруйнівні методи визначення напружень в твердих тілах. Одним із перших виокремив наномеханіку як новий напрям у механіці. У науковому доробку 67 монографій (з них 18 — особисті) та близько 1000 наукових праць (400 — без співавторів). Наукові досягнення у галузі механіки матеріалів і елементів конструкцій заклали основу наукової школи О.М. Гузя — 36 докторів та майже 100 кандидатів наук. Під керівництвом та за участю О.М. Гузя підготовлено та опубліковано багатотомні колективні фундаментальні монографії: «Методи розрахунку оболонок» у 5 т. (1980–1982), «Механіка композитних матеріалів та елементів конструкцій з них» у 3 т. (1982–1983), «Просторові задачі теорії пружності та пластичності» у 6 т. (1984–1986), «Механіка композитів» у 12 т. (1993–2003) та інші. Ряд основних наукових результатів отриманих О.М. Гузем представлені англійською мовою у книзі «SERIES «Classics of World Science», vol. 11, Olexander M.GUZ» (TIMPANI, Ukraine, 2006, с. 521). О.М. Гузь входить до редколегій низки закордонних наукових журналів, головний редактор міжнародного наукового журналу «Прикладна механіка», голова Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Ще на початку наукової діяльності Олександра Миколайовича відзначено преміями Ленінського комсомолу та Республіканською комсомольською премією ім. М. Островського для молодих вчених, потім — неодноразово багатьма преміями НАН України, золотою медаллю НАН України ім. В.І. Вернадського. Лауреат Державної премії СРСР (1985) за цикл робіт зі створення методів розрахунку конструкцій з композиційних матеріалів, Державних премій України (1979, 1988) в галузі науки і техніки. У здобутку також медаль Блеза Паскаля Європейської академії наук, медаль ICCEF «За досягнення впродовж життя», орден «Честі» Фонду «Кремль» (РФ), золота медаль Європейської науково-промислової палати.

Oleksandr M. Guz
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine in Science and Technology, Laureate of the State Prize of the USSR and Ukraine in Science and Technology.

Director of the S.P. Timoshenko Institute of Mechanics, the NAS of Ukraine. Fields of research: mechanics of deformable bodies and continuum mechanics, rock mechanics; viscous compressible fluid dynamics; mechanics of nanocomposites.