СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГрицяк Ігор  Андрійович

Грицяк
Ігор Андрійович

Декан факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Дослідник проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, регіонального та глобального врядування, європейського та міжнародного права, Ігор Андрійович Грицяк є відомим фахівцем у галузі науки державного управління. Його здобутки як ученого й педагога — у більш ніж 200 наукових та науково-методичних працях, які розкривають державно-правові проблеми, питання теорії та історії державного управління, європейського та міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції. Народився 8 серпня 1956 р. у с. Стецева Снятинського району Івано-Франківської області. Після випуску в 1982 р. з Київського державного університету імені Тараса Шевченка розпочав становлення як правознавець. З 1982 до 1987 рр. працював слідчим прокуратури Подільського району м. Киє­ва. У 1987 р. розширив коло діяльності, додавши до скарбниці досвіду науково-педагогічну, а згодом і державно-службову діяльність у ВНЗ та уряді. Так, з 1987 до 1993 рр. Ігор Андрійович працював науковим співробітником відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України, а за сумісництвом — координатором навчальної програми державного управління Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (ІДУС). Упродовж 1993–1995 рр. обіймав посаду завіду­вача кафедри права і законотворчого процесу в ІДУС, у 1995–1996 рр. — в Українській академії державного управління при Президентові України (УАДУ). Заснував у 1996 р. правничий факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія», деякий час був його деканом. З червня 1996 до липня 1997 рр. Ігор Андрійович працював помічником, а пізніше — першим помічником Прем’єр-Міністра України. Після завершення роботи на цій посаді повернувся до вищої школи: завідувач кафедри управління містом, доцент, професор кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України. У Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана працював завідувачем кафед­ри міжнародного та європейського права. З 2007 до 2014 рр. пройшов шлях від професора до завідувача кафедри європейської інтеграції НАДУ. Нині обіймає посаду декана факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. І.А. Грицяк захистив кандидатську дисертацію на тему «Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування», у докторській досліджував розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні. З 1998 до 2001 рр. очолював громадське об’єднання «Центр правових та підприємницьких досліджень». Наукові праці вченого заклали теоретичні підвалини нових напрямів у науковій галузі «Державне управління» — «європейська та євроатлантична інтеграція» і «європейська інтеграція та глобальне врядування». І.А. Грицяк входить до складу редколегій кількох наукових фахових видань з державного управління та парламентського видання «Віче», є членом спеціалізованих вчених рад в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та в Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро). Підготував 1 кандидата юридичних наук, 14 кандидатів та 2 докторів наук з державного управління. Нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України, Почесною грамотою та Подякою Київського міського голови, почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим.

Ihor A. Hrytsiak
PhD (Law), DSc (Public Administration), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Dean of the Faculty of Law and International Relations, Borys Grinchenko Kyiv University. Fields of research: European and Euro-Atlantic integration, regional and global governance, European and international law, public administration.