СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗапорожан Валерій  Миколайович

Запорожан
Валерій Миколайович

Ректор Одеського національного медичного університету

Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України.
Народився 2 березня 1947 р. у м. Ізмаїл Одеської області. У 1971 р. закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (нині Одеський національний медичний університет, ОНМедУ). Обіймав посади асистента, доцента, професора. З 1986 р. — завідувач кафедри акушерства і гінекології, а з 1994 р. — ректор ОНМедУ. Під його керівництвом університет став провідним медичним ВНЗ України, де випробують та успішно застосовують новітні технології, увійшов до Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. Академік В.М. Запорожан зробив значний внесок у розвиток генетики та імунології, боротьбу з онкологічними хворобами. У 2001 р. за цикл праць «Нові підходи і технології в діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань» отримав премію НАН України ім. Р.Є. Кавецького. Один з ініціаторів та організаторів реформи охорони здоров’я та підготовки лікарів.

Створив одну з перших в Україні генетичну лабораторію та НДІ молекулярно-генетичної і клітинної медицини. Розробив методи культивування аутологічних стовбурних клітин і протоколи їх клінічного застосування. Здійснив вагомий внесок у розробку інноваційних методів діагностики і лікування соціально-значимих захворювань, а також нооетику. Першим в Україні розробив і впровадив в клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів, які досі вважаються пріоритетними. У 1978 р. очолив перший в Україні центр з лікування передпухлинних станів у гінекології, у 1989 р. вперше в Україні заснував центри сімейного здоров’я та ендоскопічної лазерної хірургії. У здобутку вченого 720 наукових праць, у т.ч. 50 монографій, 35 підручників і навчальних посібників, 100 патентів і авторських свідоцтв. Наукова школа Валерія Запорожана відома за межами України. Під його керівництвом захищено 33 докторських і 74 кандидатських дисертацій. Головний редактор наукових журналів «Одеський медичний журнал», «Інтегративна антропологія», «Досягнення біології і медицини», «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія», головний співредактор міжнародного журналу China journal of Modern Medicine і член редакційної ради журналу Cancer Cell International та багатьох інших. Очолює Міжвідомчу координаційну раду з фундаментальних і прикладних проблем медичної генетики при НАМН України і МОЗ України, керівник наукової ради МОЗ. Засновник і президент Української асоціації ендоскопічної малоінвазивної і лазерної хірургії, віце-президент Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів. Член Української асоціації клітинної біології, Міжнародної асоціації тканинної інженерії і регенеративної медицини, Європейської асоціації штучних органів, член Європейської ради гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, Європейського парламенту з питань біоетики. Обраний членом 19 закордонних університетів, академій, асоціацій. Удостоєний багатьох міжнародних нагород — Президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (США), Велика золота медаль Альберта Швейцера (Польща), медаль «Зірка Вернадського» (Росія), почесний знак «Socrat award» (Велика Британія). Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, орденом «За заслуги» I (1997), II (2000) та III (2006) ступенів. Почесний громадянин м. Одеси.

Valerii M. Zaporozhan

Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, MD, Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Honou­red Inventor of Ukraine. Rector of Odesa State Medical University, Vice President of the World Association of Endoscopists. Fields of research: immunology, genetic medicine, endoscopic surgery, obstetrics and gynaecology, bioethics and nooethics; new technologies in diagnosis and treatment of oncological diseases.