СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШульга Микола  Федорович

Шульга
Микола Федорович

генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Провідний вчений Микола Федорович Шульга має великий науковий доробок у галузі квантової електродинаміки та фізики взаємодії частинок великої енергії з речовиною. Народився 15 вересня 1947 р. у м. Харків. Закінчив із відзнакою фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (нині — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Після служби в армії у 1973 р. М.Ф. Шульга почав професійний шлях науковим співробітником Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ). У 1977 р. захистив кандидатську, у 1985 р. — докторську дисертації. З 1986 по 1996 рр. — завідувач теоретично-експериментального відділу. З 1997 р. — засновник і перший директор Інституту теоретичної фізики ім. О.І. Ахіє­зера ННЦ «ХФТІ». У 2004–2015 рр. — заступник генерального директора з наукової роботи, з грудня 2016 р. — генеральний директор ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут».

З 1990 р. займається педагогічною діяльністю у ХНУ ім. В.Н. Каразіна, з 2014 р. — завідувач кафедри ядерної та медичної фізики. У 2015 р. обраний академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України. Микола Федорович працює за науковими напрямами: теоретична фізика, фізика високих енергій, ядерна фізика, фізика взаємодії швидких заряджених частинок з речовиною, фізика атомних реакторів. Разом з науковим керівником, академіком НАН України О.І. Ахієзером, розвинув квазікласичну теорію когерентного випромінювання ультрарелятивістських електронів в орієнтованих кристалах та теорію електромагнітних злив у кристалах при високих енергіях. Передбачив явище динамічного хаосу під час руху швидких заряджених частинок у кристалах, ефект пригнічення випромінювання електронів великої енергії в тонких шарах речовини (разом з учнем, канд. фіз.-мат. наук С.П. Фоміним; цей ефект у світовій літературі називають ефектом Терновського-Шульги-Фоміна, TSF-effect). Передбачив стохастичний механізм відхилення пучків заряджених частинок великої енергії зігнутим кристалом (разом з учнем, канд. фіз.-мат. наук А.А. Гриненком). Ефект був підтверджений у спеціальному експерименті ЦЕРН у 2008–2010 рр. («умови Гриненка-Шульги»). Розвинув теорію ряду квантовоелектродинамічних процесів при високих енергіях у речовині з «напівголими» електронами (разом з учнем канд. фіз.-мат. наук С.В. Трофименком). Розвинув теорію хвилі ядерного горіння в безпечному ядерному реакторі четвертого покоління Феоктистова-Теллера. У доробку М.Ф. Шульги — понад 300 статей та оглядів у вітчизняних та закордонних виданнях, 9 монографій. Підготував 11 кандидатів та 5 докторів наук. Серед учнів Миколи Федоровича — 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. З 2004 по 2013 рр. — віце-президент Українського фізичного товариства. Почесний доктор ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2014), почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2015). Нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, відзнакою НАН України «За наукові досягнення», премією НАН України ім. О.С. Давидова. З дружиною Любов’ю Іванівною виховали сина. Сергій Миколайович Шульга — канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера ННЦ «ХФТІ».

Mykola F. Shul’ga
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Physics and Mathematics), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

General Director of the National Science Centre «Kharkiv Institute of Physics and Technology». Fields of research: theoretical physics, high energy physics, nuclear physics, physics of fast charged particles interaction with matter, physics of nuclear reactors.