СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШульга Валерій  Михайлович

Шульга
Валерій Михайлович

Завідувач відділу міліметрової радіоастрономії Радіоастрономічного інституту НАН України

Академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Визнаний вчений у галузі радіофізики і радіоастрономії Валерій Михайлович Шульга проводить широкий спектр досліджень. Коло наукових інтересів охоп­лює фізику твердого тіла, фізику низьких температур, квантову радіофізику, астрофізику, радіоелектроніку. Народився 16 серпня 1944 р. у м. Красноград на Харківщині. У 1966 р. закінчив із відзнакою радіофізичний факультет Харківського державного університету, де продовжив професійне становлення. З 1976 р. працював старшим науковим співробітником, завіду­вачем лабораторії Інституту радіофізики і електроніки. Після організації у 1986 р. Радіоастрономічного інституту НАН України — завідувач лабораторії, завіду­вач відділу міліметрової радіоастрономії. Впродовж 1999–2016 р. — заступник директора з наукової роботи. З 1990 р. за сумісництвом викладає в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Вперше дослідив динаміку спінових та фононних систем квантової електроніки надвисоких частот при наднизьких

температурах. На відміну від усіх попередніх експериментів на надвисоких частотах, які виконувалися при гелієвих температурах, В.М. Шульга майже в 10 разів розширив температурний інтервал досліджень в область наднизьких температур до 0,03 К. Вперше виявив та вив­чив явище перегріву фононів у вузькій смузі частот при їх взаємодії зі спіновою системою іонів групи заліза. Тим самим була з’ясована «загадка фононного горла», що не знаходила пояснення ще з перших робіт Ван-Флека (1940). У результаті експериментів визначив можливість розробки квантових підсилювачів до частот 150 ГГц та вище. За його участі створені найбільш високочастотні мазери (на частоти 40–45 ГГц та 85–95 ГГц) з рекордними характеристиками, які не перевершені до цього часу. Вперше в світовій практиці мазер трьохміліметрового діапазону використано на радіотелескопі РТ 22 для спостережень з високою чутливістю. За участі Валерія Михайловича розроблено кріо­генні приймальні системи дециметрового та сантиметрового діапазону на основі підсилювачів на транзисторах з великою рухливістю електронів; створено приймачі, що свого часу мали кращу у світі чутливість на міліметрових хвилях. Започаткував в Україні багаточастотні спектральні дослідження молекулярного космічного випромінювання різноманітних об’єктів Галактики в міліметровому діапазоні. За ініціативою вченого розроблено надчутливу приймальну апаратуру, що встановлена на радіотеле­скопі РТ 22 (Симеїз, Кримська астрономічна обсерваторія). Нині Валерій Шульга досліджує область активного зіркоутворення з використанням швидкісних характеристик руху молекул, умов виникнення інверсії в космічному міжзірковому середовищі, що приводить до ефекту мазерного випромінювання космічних молекул. З 2007 р. займається вивченням природи темної матерії і темної енергії у Всесвіті. Керував цільовою програмою НАН України «Космомікрофізика». Під керівництвом В.М. Шульги в Україні розпочато дос­лідження озону та інших газових складових в стратосфері Землі мікрохвильовими методами з використанням високочутливих приймальних систем міліметрового діапазону. Автор понад 200 праць. Голова наукової ради з проб­леми астрономія відділення фізики і астрономії НАН України, член експертної ради ВАК Украї­ни, член Міжнародної астрономічної спілки і Європейського астрономічного союзу. Обіймав посаду віце-президента Українського фізичного товариства. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та ін.

Valerii M. Shulha
Academician of the NAS of Ukraine, DSc (Physics and Maths), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Sounds and Technology.

Head of Millimeter Radioastronomy Department, the Radioastronomic Institute, the NAS of Ukraine. Fields of research: solid state physics, low temperature physics, quantum radiophysics, astrophysics, radioastronomy, radioelectronics.