СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШурін Анатолій  Климентійович

Шурін
Анатолій Климентійович

Головний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Доктор технічних наук.
Народився 28 червня 1927 р. у Києві. Після закінчення у 1950 р. Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Металознавство та термічна обробка металів» працював на Новокраматорському машинобудівному заводі. З 1953 р. — працює в Інституті металофізики НАН України, де почав науковий шлях аспірантом під керівництвом академіка В.М. Свєчнікова. У 1957 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, у 1981 р. — докторську. З 1969 р. обіймав посаду старшого наукового співробітника, з 1976 р. — завідувача лабораторії. Упродовж 1986–1992 рр. очолював відділ фазових рівноваг, а з 1993 р. — головний науковий співробітник. Галузь спеціалізації А.К. Шуріна — евтектичні сплави металів з карбідами, боридами, нітридами та оксидами. Вивчав фазові рівноваги, структуру, фізичні властивості металів з метою розробки нових сплавів. А.К. Шурін — автор понад 200 наукових публікацій та 30 авторських свідоцтв та патентів. Майже всі роботи А.К. Шуріна мають практичне спрямування. Зокрема, А.K. Шурін виконував перший господарський договір Інституту металофізики, а завдяки одержаним результатам створено прогресивні на той час технології переробки

миш’яковистих та фосфористих залізних руд Керченського родовища, на яких базувалася робота Металургійного комбінату «Азовсталь». З 1956 р. Анатолій Климентійович активно долучився до розробки нових жароміцних та жаростійких сплавів для потреб аерокосмічної галузі та оборонної промисловості: було побудовано ряд раніше не вивчених діаграм станів систем на основі хрому, ванадію, ніобію, які стали класичними і донині цитуються у відомих виданнях. Під його керівництвом розроблено декілька жароміцних, зносостійких сплавів, припаїв, зокрема високотемпературний зносостійкий сплав марки ХТН 61 широко використовується на підприємствах ДП «ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка А.Г. Івченко та ПАТ «Мотор Січ» при виготовлені двигунів, адже підвищує їх ресурс у 6 разів. Виробником і постачальником цього сплаву на авіаційні заводи є ВК ТОВ «МІМ», засновником і керівником якого з 1992 р. є син дружини Анатолія Климентійовича — ?Микола Петрович Іщенко. У 2003 р. А.К. Шурін брав активну участь у підготовці науково-дослідної роботи ФТІМС НАН України «Дослідження хімічного складу зразків сплавів на основі кобальту і визначення в цих зразках масових частин елементів» на замовлення ВК ТОВ «МІМ». Член спеціалізованої вченої ради та експертної комісії Інституту металофізики, голова Державної екзаменаційної комісії інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» зі спеціальності «Фізика металів» (1995, 1996). Неодноразово обирався головою профспілки Інституту металофізики НАН України. Життєве кредо Анатолія Климентійовича — порядність та професійність. Відданий професії, він так само щиро ставився до своєї сім’ї: дуже шанував і любив дружину, Шуріну Світлану Василівну, яка 40 років працювала в Управлінні матеріально-технічного забезпечення НАН України. У родині Шуріних завжди панували злагода та повага, разом багато подорожували, особливо раділи, коли на свята збиралась велика родина.

Anatolii K. Shurin
DSc (Engineering), Prof.

Chief Researcher of the G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, the NAS of Ukraine Fields of research: eutectic metal alloys with carbides, borides, nitrides, oxides; phase equilibria, structure, physical properties of metals to develop new alloys for practical use.