СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБоняр Світлана  Михайлівна

Боняр
Світлана Михайлівна

Декан факультету управління і технологій Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України.
Перспективний науковець-економіст, декан та педагог Світлана Михайлівна Боняр досліджує економіку та логістику водного транспорту. Маючи значний науковий доробок, успішно застосовує власні технології в організації навчального процесу. Народилася 12 листопада 1975 р. у Києві. Закінчила факультет готельного господарства та туризму Київського торговельно-економічного інституту. Вже студенткою 2 курсу працювала секретарем, а згодом — менеджером фірми «Інтерфорс трейдинг Україна». З 1997 р. обіймала посаду економіста відділу вексельного обігу і корпоративних цінних паперів управління активних і пасивних операцій комерційного банку «Фінанси і кредит». Діяльність у Київській державній академії водного транспорту (КДАВТ) Світлана Михайлівна почала асистентом кафедри перевезень і маркетингу. З 2001 р. — старший викладач, 2003 р. — доцент, з 2011 р. — професор кафедри перевезень і маркетингу. Упродовж 2007–2014 рр. — заступник декана

факультету економіки транспорту (перейменований на факультет управління і технологій). З 2015 р. Світлана Михайлівна — декан цього факультету. Наукове становлення С.М. Боняр почалося стрімко і впевнено: у 2003–2005 та 2005–2007 рр. її визнано стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. З 2001 р. — кандидат економічних наук, 2005 р. — доцент кафедри перевезень і маркетингу. У 2011 р. — доктор економічних наук. З 2013 р. — професор кафедри перевезень і маркетингу. У колі наукових інтересів вченої: логістика, економічні аспекти розвитку судноплавства по р. Дніпро; маркетинг сервісних, логістичних підприємств, зокрема водного транспорту. Вона є автором 5 монографій, основні з них: «Судоходство река-море: проблемы развития судовладельческих компаний» (2009), «Мультимодальний транспортно-логістичний центр як фактор розвитку портової галузі України» (2014), «Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства» (2015). Співавтор 4 підручників із маркетингу з грифом МОН України, навчального посібника «Сучасні концепції трансферу знань». Автор близько 100 наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Брала участь у науково-дослідних роботах на замовлення Державного департаменту морського і річкового транспорту України та МОН України. Під керівництвом професора С.М. Боняр захищено 2 кандидатські дисертації. Світлана Боняр є експертом EFQM Української асоціації якості, членом Української логістичної асоціації. Входить до складу редколегії збірника наукових праць КДАВТ «Водний транспорт». Енергійна та чуйна, окрім основної роботи, встигає організовувати благодійні та соціальні заходи. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну роботу нагороджена подякою МОН України, а також грамотою Подільської районної в м. Києві державної адміністрації. Любить подорожувати, їздити на велосипеді, екст­ремальні види спорту. Колекціонує вироби хенд-мейд. Життєве кредо: «Кожна людина володіє Силою, яка надає можливість надихати на розвиток, змінювати світ, творити дива, здійснювати мрії, робити близьких щасливими! Відчуй в собі цю Силу, повір в себе, дій і насолоджуйся життям!»

Svitlana M. Boniar
DSc (Economics), Prof., Corresponding Member of Transport Academy of Ukraine.

Dean of Management and Technology Department, the Institute of Management, Technology and Law, the Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevych-Sagaidachnyi. Fields of research: logistics, economic aspects of shipping on the Dnipro river; marketing of service and logistics water transport enterprises.