СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБондар Володимир  Степанович

Бондар
Володимир Степанович

Професор кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету

Доктор фармацевтичних наук, професор.
Відомий науковець та педагог Володимир Степанович Бондар працює у галузі токсикологічної хімії. Він є співавтором першої в СНД технології промислового виробництва ряду інфузійних розчинів, методів обробки закупорювальних засобів, двох нових лікарських препаратів — альтан і діакамф. Розробив методику створення норм водоспоживання та водопостачання хіміко-фармацевтичними підприємствами України та інших країн СНД. Народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха Богодухівського району Харківської області. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Професійний шлях почав молодшим науковим співробітником, потім — старшим науковим співробітником Харківського науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів. З 1985 р. Володимир Степанович незмінно працює у Національному фармацевтичному університеті (НФаУ). У 1985–1998 рр. обіймав посаду доцента, у 1998–2010 рр. — завідувача кафедри токсикологічної хімії. З 2010 р. — професор цієї кафедри.

У 1997 р. захистив докторську дисертацію «Дослід­ження та удосконалення допоміжних процесів при виробництві готових лікарських засобів». Коло наукових інтересів професора В. С. Бондаря: розробка та удосконалення технології лікарських засобів промислового виробництва, деструкція токсичних викидів, хіміко-фармацевтичних підприємств, хіміко-токсикологічні дослідження отрут різної природи. Очолюючи кафедру, В.С. Бондар ефективно працював над розробкою методів судово-токсикологічного аналізу лікарських засобів різних фармакологічних груп: ненаркотичних анальгетиків, антидепресантів, адреноблокаторів, препаратів анти­гіпертензивної, антигістамінної дії, алкалоїдів та ін. За цією тематикою під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій: Г.О. Бур’ян (2003), О.В. Дульцева (2005), О.Б. Поляк (2005), Ю.П. Медведева (2005), О.В. Болотова (2005), Ю.Ю. Малиновський (2009), О.В. Багуля (2014). Результати наукових розробок кафедри впроваджені у практику Харківського, Тернопільського, Луганського обласних бюро судово-медичної експертизи, а також в навчальний процес фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України. Узагальнені в Інформаційних листах: «Методика скринінгу сечі на наркотичні та токсичні речовини основного характеру з використанням високоефективної рідинної хроматографії» та «Судово-хімічне дослідження клофеліну» (2002). Доробок Володимира Степановича складає більше 300 наукових праць, серед них навчальні посібники «Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» (2000), «Токсикологічна хімія: Конспект лекцій» (2002), «Токсикологічна хімія в схемах і таблицях» (2005), «Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією: методичні рекомендації» (2008), «Сборник тестовых и ситуационных заданий для самоподготовки по токсикологической химии» (2011). Завдяки дослідженням В.С. Бондаря значно розширився перелік навчальних курсів дисциплін, зокрема «Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій», «Токсикологічна безпека лікарських засобів». За високі здобутки на ниві фармацевтики нагороджений почесними грамотами МОН України, Фармацевтичної асоціації України, НФаУ, подякою Харківського міського голови. Відзначений знаком «Відмінник освіти України».

Volodymyr S. Bondar
DSc (Pharmacy), Prof.

Professor of Toxicological Chemistry Department, the National Pharmaceutical University. Fields of research: development and improvement of the technology of the industrial production of drugs, destruction of toxic emissions, chemical and pharmaceutical companies, chemical and toxicological research of poisons of various nature.