СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБойчук Олександр  Андрійович

Бойчук
Олександр Андрійович

Завідувач лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь Інституту математики НАН України

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
На наукове майбутнє О.А. Бойчука вплинули шкільне захоплення математикою та, безумовно, настанови мудрих батьків — Андрія Прокоповича — професора української філології та Ганни Юхимівни — вчителя географії. Згодом дорога привела майбутнього вченого до Києва, а сьогодні його публікації з теорії резонансних крайових задач визнані досвідченими колегами далеко за межами України. Народився 30 червня 1950 р. в Кіровограді (нині — Кропивницький). У 1967 р. став студентом механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення аспірантури Інституту математики, у 1978 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. — докторську дисертації. З 1994 р. працює в Інституті математики НАН України. О.А. Бойчук уперше визначив умови розв’язності широкого класу нелінійних крайових задач для систем звичайних

диференціальних та різницевих рівнянь, рівнянь з запізнюючим аргументом, з імпульсною дією, інтегро-диференціальних та сингулярно збурених рівнянь. Запропонував та ввів у широке використання апарат узагальнено-обернених операторів, що дозволило суттєво просунути вперед якісну теорію крайових задач для таких систем. Вперше було отримано низку оригінальних результатів: знайдено критерії існування обмежених на всій осі розв’язків лінійних та нелінійних систем звичайних диференціальних та різницевих рівнянь у припущенні експоненціальної дихотомії лінеаризованої однорідної системи на півосях, запропоновано алгоритми їх побудови; отримано умови біфуркації та розгалуження розв’язків таких задач. Дослідження розвинули результати Київської математичної школи з теорії нелінійних коливань, започаткованої М.М. Криловим та М.М. Боголюбовим. Загальний науковий доробок Олександра Андрійовича становить понад 160 наукових праць, 4 монографії. Монографії у співавторстві з академіком НАН України А.М. Самойленком видані в Германії, Нідерландах та США; у Словаччині — підручник з теорії крайових задач. Під його керівництвом захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій, в тому числі Ph.D. дисертація в Словаччині. За даними відомих міжнародних сайтів, наукові роботи О.А. Бойчука цитувалися науковцями світу понад 870 разів. Наукові результати О.А. Бойчука доповідались на міжнародних конференціях в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Греції, Ізраїлі, Іспанії, Латвії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, країнах СНД та ін. Вчений отримував гранти НАТО, Словацької та Чеської грантових агенцій, Українського державного фонду фундаментальних досліджень. Лауреат престижної премії НАН України імені Ю. Митропольського. За сумісництвом О.А. Бойчук є професором кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ імені Тараса Шевченка, з 2002 до 2010 рр. — професор-дослідник словацького Університету міста Жиліна. Член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій при КНУ імені Тараса Шевченка, заступник головного редактора імпакт-факторного наукового журналу «Нелінійні коливання» (перевидається у видавництві Springer), член редакційної колегії журналу «Буковинський математичний журнал».

Oleksandr A. Boichuk
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Physics and Mathematics), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of the Laboratory of Boundary Value Problems of Differential Equations Theory, Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine. Fields of research: theory of boundary value problems for normally solvable operator in the linear part, differential equations.