СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуріс Юрій  Володимирович

Куріс
Юрій Володимирович

Декан металургійного факультету Запорізької державної інженерної академії, науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, лауреат Премії Кабінету Міністрів України.
Науковець, інженер, дослідник та педагог Юрій Володимирович Куріс працює над актуальними проблемами створення і використанням альтернативних джерел енергії. Народився 10 липня 1980 р. у м. Запоріжжя в сім’ї службовців. Наукою зацікавився ще підлітком, з особливим захопленням читав літературу про досягнення вчених. У 1997 р. закінчив спеціалізовану школу № 16, вступив на енергомеханічний факультет Запорізької державної інженерної академії (ЗДІА) за спеціальністю «Промислова енергетика». З цим навчальним закладом пов’язано професійне становлення та подальший життєвий шлях Юрія Володимировича. У 2002 р. отримав диплом з відзнакою за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент і аудит». Продовжив навчання в магістратурі, брав активну участь у наукових дослідженнях з питань енергозбереження, які проводились на кафедрі; посів перше

місце серед учасників науково-технічної Всеукраїнської конференції «Біотехнологія», що відбулася в Київському політехнічному інституті, а також — міжнародної конференції в м. Севастополь. У 2003 р. отримав диплом магістра з відзнакою, вступив до аспірантури ЗДІА за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». Працюючи над дисертацією, проявив організаторські здібності, самостійно вирішував питання використання виробничої бази комбінату «Запоріжсталь» для проведення наукових експериментів. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, школах, семінарах, опублікував 18 наукових праць, 12 з яких — у фахових журналах. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення теплотехнічних і екологічних показників спалювання біогазу в теплогенеруючому обладнанні». Закінчив докторантуру при НАН України, у 2014 р. під науковим консультуванням директора Інституту технічної теплофізики, академіка НАН України А.А. Долінського захистив докторську дисертацію на тему «Енергетичні та екологічні аспекти виробництва та використання біогазу». У доробку Юрія Куріса близько 170 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 19 навчально-методичних посібників, 2 монографії «Біогазові технології (енергетичні та екологічні аспекти)» (2010) та «Біоенергетичні установки (обладнання та технології переробки органовмісних джерел енергії)» (2013). Результати досліджень впроваджені на багатьох підприємствах України та за кордоном: ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Запоріжсталь», промислово-тваринницькому комп­лексі комбінату ПАТ «Запоріжсталь», організаціях JSС «SINOGRAF» Польщі та Німеччини. За вагомий внесок у розвиток альтернативних ресурсів енергії Ю.В. Куріс нагороджений державними нагородами. Наукову роботу Юрій Володимирович успішно поєднує з викладацькою діяльністю: спочатку — асистент, потім — старший викладач кафедри енергетичного менеджменту. Впродовж 2007–2008 рр. — доцент кафедр енергетичного менеджменту, металургії кольорових металів та металургії чорних металів. З березня 2015 р. — професор кафедри металургії чорних металів. Ю.В. Куріс обіймаючи посаду декана найбільшого в академії металургійного факультету бере активну участь в організаційній та виховній роботі.

Yurii V. Kuris
PhD (Engineering), Prof., Academician of the Acade­my of Engineering Sciences of Ukraine.

Dean of Metallurgical Faculty, Zaporizhya State Engineering Academy, Worker of Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine. Fields of research: use of alternative energy sources; development and implementation of biogas technologies and bioenergy units.