СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуцевол Ольга  Миколаївна

Куцевол
Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

Доктор педагогічних наук, професор.
Ольга Миколаївна Куцевол — знаний в Україні вчений-методист, викладач, краєзнавець. Досліджує проблеми методики навчання української та зарубіжної літератури в середніх загальноосвітніх закладах та у вищій школі. Народилась 15 червня 1960 р. у м. Кривий Ріг. Згодом переїхала на Вінниччину, де із золотою медаллю закінчила середню школу, з відзнакою — філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. Миколи Островського (нині — ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського). Упродовж 1981–1988 рр. учителювала в школах Поділля. З 1988 р. викладає в рідній альма-матер, де почала торувати стежину в науку, вступивши до аспірантури Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині — НПУ ім. М.П. Драгоманова). Виконала дослідження на тему: «Особливості вив­чення епіграфованих художніх творів у 8–9 класах шкіл гуманітарного профілю». У 1993 р. захистила кандидатську

дисертацію. Упродовж 1993–2003 рр. працювала на кафедрі української літератури ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. З 1998 р. — доцент. У 2003–2006 рр. навчалась у докторантурі НПУ ім. М.П. Драгоманова. Досліджувала проблему «Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури». У 2007 р. захистила докторську дисертацію. З 2010 р. — професор. З 2007 р. Ольга Миколаївна очолює кафедру методики філологічних дисциплін і стилістики української мови ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. У доробку професора О.М. Куцевол близько 200 публікацій. Основні наукові праці: «Сучасний урок зарубіжної літератури» (2003), «Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури» (2006), «Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія)» (2009, 2011), «Життя і творчість письменника в дзеркалі “поетичної критики”» (2010), «Народився він для бою...: (Вивчення творчості Івана Багряного в середній школі) (2011), «Будівничі перекладацьких мостів» (2012), «Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани» (2013), «Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел» (2015). Ольга Куцевол була членом трьох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських ди­сертацій: у НПУ ім. М.П. Драгоманова, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Інституті педагогіки НАПН України. Підготувала 2 кандидатів педагогічних наук. Успішно поєднує науково-викладацьку діяльність в університеті та роботу з обдарованою шкільною молоддю в Малій академії наук. Виконує обов’язки заступника голови комісії з української літератури науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Була членом журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2015», Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016), у предметній експертній комісії МОН України конкурсу підручників з української літератури. Виявила високий рівень освітнього менеджменту, організовуючи наукові та педагогічні заходи. Співголова організаційного комітету Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок». Входить до складу редколегій фахових видань провідних вишів України. Відмінник освіти України (2008), О.М. Куцевол — творча особистість, відкрита до інновацій, недарма обрала своїм життєвим кредо гасло: «Semper tiro! Вічно учень!»

Olha M. Kutsevol
DSc (Pedagogy), Prof.

Chairperson of the Department of Philological Sciences and Ukrainian Stylistics, Kotsiubynsky Vinnytsia State Pedagogical University. Fields of research: problems of methodology of Ukrainian and foreign literature teaching in secondary schools and in higher educational institutions.