СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛях Михайло  Михайлович

Лях
Михайло Михайлович

Професор кафедри нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Професор, кандидат технічних наук, член-корес­пондент Української нафтогазової академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився 4 березня 1949 р. у с. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області в родині Михайла Івановича і Софії Юріївни Ляхів. Батько працював головним інженером Мукачівського верстатобудівного заводу. Під час навчання у Кольчинській восьмирічній школі майбутній вчений брав участь в обласних олімпіадах. Закінчив Мукачівську середню школу № 2. Вищу освіту здобув в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів». Впродовж 1971–1974 рр. працював у Центральній нафтогазорозвідувальній експедиції глибокого буріння Бухарського геологорозвідувального тресту в Узбекистані. Виконував обов’язки дизеліста, старшого дизеліста-моториста, старшого інженера–механіка, начальника механічних майстерень експедиції. За успішну роботу в експедиції нагороджений грамотами та відзнаками.

З 1974 по 1979 рр. працював у науково-дослідному секторі Івано-Франківського інституту нафти і газу на посадах інженера, старшого інженера, наукового, а потім — старшого наукового співробітника. Займався розробкою, дослідженням і впровадженням у виробництво ежекторних насосних установок, системи автоблокування бурових установок (САБУ). Розробки експонувались на виставках досягнень народного господарства СРСР та Української РСР, де відзначені медалями та дипломами. У 1979 р. Міністерством нафтової промисловості СРСР і Президії Центральної Ради Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів Михайло Лях нагороджений першою премією за працю «Система автоблокування бурових установок (САБУ 1)». З 1979 р. — асистент, доцент, а з 2014 р. — професор кафедри нафтогазового обладнання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У 1994 р. захистив дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. З 2002 по 2014 рр. завідував університетською науково-дослідною лабораторією бурового обладнання та технологічних процесів. Діяльність М.М. Ляха пов’яза­на із дослідженням та вдосконаленням бурового і нафтогазопромислового обладнання, а також дослідженням зміни властивостей потоків газорідинних і рідинногазових сумішей в сепараційному обладнанні та піногенеруючому устаткуванні. Автор та співавтор понад 200 наукових праць, серед них монографії, публікації у закордонних виданнях, а також понад 50 авторських свідоцтв, патентів на винаходи та корисні моделі. Досвідчений викладач та провідний вчений, М.М. Лях консультує аспірантів, підготував трьох кандидатів наук. Нагороджений нагрудними знаками «Винахідник СРСР», «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР, НАК «Нафтогаз України», відзнакою президії Центральної ради профспілки працівників нафтової і газової промисловості України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016) за роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління». Займався живописом та графікою, брав участь у Міжнародному конкурсі «Плакат Олімпіади — 80», робота М.М. Ляха відзначена подякою голови оргкомітету та головою журі конкурсу.

Mykhailo M. Liakh
PhD (Engineering), Prof, Corresponding Member of the Ukrainian Oil and Gas Academy, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Professor of Oil and Gas Equipment Department, the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Fields of research: improving drilling, oil and gas industrial equipment, changes in the properties of gas-liquid and liquid-gas mixture flows in the separation and foam generating equipment.