СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛуканін Олександр  Сергійович

Луканін
Олександр Сергійович

Науковий керівник лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992), лауреат премії УААН імені професора Г.Г. Валуйка, дійсний член Міжнародної академії виноградарства та виноробства.
Олександр Сергійович Луканін створив два нових наукових напрями у вітчизняній аграрній науці: дослідження деревини дуба України та проведення її класифікації для виноробства, а також ним проведено технологічну оцінку сировинних ресурсів яблук для виробництва вітчизняних сидрів та бренді. Народився 7 листопада 1952 р. у м. Макіївка Донецької області. У 1972 р. закінчив Макіївський металургійний технікум. У 1977 р. здобув спеціальність «Інженер-технолог винороб» в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. У 1977–1986 рр. — інженер-технолог, керівник виноробного підприємства радгоспу «Хотівський» Київської області. У 1986–1991 рр. — головний спеціаліст, старший науковий співробітник «Головагропромнауки» Держагропром УРСР. Водночас, у 1985 р. закінчив аспірантуру Всесоюзного НДІ виноробства і виноградарства «Магарач»,

де у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка потокових технологій обробки соків, напоїв і вин препаратами на основі діоксиду кремнію». У 1989–1992 рр. — докторант Всесоюзного НДІ винограду і продуктів його переробки «Магарач», де у 1993 р.  захистив докторську дисертацію «Комплексна переробка яблук». У 1991–2001 рр. — учений секретар, академік-секретар Відділення харчової та переробної промисловості Президії НААН. У 2001–2013 рр. — завідувач Лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології НААН. З 1995 до 2004 рр. — за сумісництвом доцент, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій. Науковий керівник понад 180 інженерів-технологів виноробів, 6 кандидатів та 1 доктора технічних наук з Азербайджану, 2 аспірантів та 1 докторанта. У 1981–1999 рр. О.С. Луканін розробив теоретичні основи комплексної безвідходної переробки яблук на натуральні й концентровані соки, сидр, столові вина, оцет; технологію освітлення і стабілізації напоїв препаратом на основі діоксиду кремнію (АК 50А); конкурентноспроможну технологію і комплекс устаткування для виробництва яблучного пектину неетанольним способом, а також спосіб виробництва освітленого концентрованого яблучного соку з використанням мембранних технологій. За період 2000–2016 рр. О.С. Луканіним було здійснено технологічну оцінку деревини дуба України для використання у виноробстві, удосконалено технологію виробництва сидру та яблучних дистилятів та технологію витримки дистилятів з продуктами переробки деревини дуба. Створено дуботеку з більш ніж 600 зразків дуба різних регіонів України, які придатні у виноробстві, а також розроблено технологію виробництва і використання Ефіру фосфорного целюлози для деметалізації коньяків і бренді. Під його керівництвом у 2001–2011 рр. розроблено та затверджено 2 стандарти організацій України (СОУ) — «Кряж клепковий дубовий» і «Клепка дубова» та 2 національних стандарти України (ДСТУ) — «Сидри» і «Кальвадоси України». Автор понад 150 наукових праць, має 36 авторських посвідчень СРСР і патентів України та 4 патенти Аз6ербайджану. Член експертних рад ВАК України (2000–2013) та Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2005–2016); експерт ЄС з виробництва бренді (2008–2014). З 1994 р. — член спеціалізованих рад із захисту дисертацій у Національному інституті винограду і вина «Магарач» НААН, Інституті виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова НААН та НУ «Києво-Могилянська академія». Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Oleksandr S. Lukanin
Academician of the NAAS, DSc (Engineering), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of the Laboratory for Monitoring of Wine Raw Materials. Fields of research: technology of grape wine, juice and cider manufacturing; using processed products of oak in winemaking.