СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрижанівський Євстахій  Іванович

Крижанівський
Євстахій Іванович

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Євстахій Іванович Крижанівський — відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності і довговічності нафтогазового обладнання, конструкцій і споруд. Досягнення на ниві наукових досліджень дозволили Євстахію Івановичу створити та очолити наукову школу «Матеріалознавство, міцність та надійність машин і обладнання нафтогазового комплексу». Під його керівництвом захищено 14 докторських і 19 кандидатських дисертацій. Опубліковано 446 наукових праць, в тому числі 22 книги, з яких 8 монографій, створено понад 80 винаходів. Автор наукового відкриття «Закономірний зв’язок між величинами ймовірностей зсувів і зсувної небезпеки при комплексній дії природно-техногенних чинників. Роботи вченого присвячені дослідженню властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації у складних гірничо-геологічних умовах за дії

високих статичних і циклічних навантажень при контакті з агресивними середовищами у широкому температурному діапазоні з врахуванням їх деградації для забезпечення надійної безаварійної експлуатації конструкцій і споруд під час видобування і транспортування нафти і газу. Народився 15 серпня 1948 у с. Побережжя Тисменицького району Івано-Франківської області. У 1972 р. закінчив механічний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів». Працював інженером науково-дослідного сектора. Згодом навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство в машинобудуванні». У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом професора В.І. Похмурського, а у 1990 р. — докторську. У 1993 р. обраний на посаду ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу (нині — Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), за сумісництвом — завідувач єдиної в Україні кафедри нафтогазового обладнання (до 2014 р.). Почесний консул Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця, почесний доктор університету Норд м. Бая-Маре (Румунія). Академік Відділення «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» НАН України, член Атестаційної колегії МОН України, голова експертної ради з розробки корисних копалин та металургії ДАК, член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Ради Державного фонду фундаментальних досліджень, член Президії Західного наукового центру МОН України та НАН України. Головний редактор журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», Journal of Hydrocarbon Power Engineering. Нагороджений державними нагородами та галузе­вими відзнаками, найвагоміші з яких — ордени «За заслуги» III, II та I ступенів, Грамота Президента Украї­ни, Почесна грамота Верховної Ради України, медалі К. Рентгена та П.О. Капіци, золота медаль Папи Римського. Відмінник освіти України, почесний розвідник надр. Одружений, має 2 доньок та 4 онуків. Життєве кредо: «Знання та праця — дорога до успіху».

Yevstachii I. Kryzhanivsky
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine in Science and Technology, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Rector of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Fields of research: properties of long-term oil and gas equipment operating in difficult mining and geological conditions under the influence of high static and cyclic loads in contact with aggressive environment.