СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАтаманюк Юлій  Андрійович

Атаманюк
Юлій Андрійович

Професор, перший проректор Державної академії житлово-комунального господарства (2000–2011)

Доктор філософії, професор, заслужений працівник сфери послуг України, академік Української академії наук України.
У природоохоронній сфері вчений та педагог Юлій Андрійович Атаманюк натхненно працює понад 50 років. Коло його наукових інтересів дуже широке: зелене будівництво, благоустрій міст, рекреаційне використання приміських лісів, лісова меліорація, урбоекологія. Народився 1 вересня 1938 р. у с. Білашки Тальнівського району Черкаської області в сім’ї вчителів. Закінчив із золотою медаллю Мошурівську середню школу. Вищу освіту здобув у 1962 р. в Українській сільськогосподарській академії за спеціальністю «Лісове господарство». Професійний шлях почав лісничим Запруднівського лісництва Алуштинського лісгоспу Криму. З 1963 р. працював у Науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті міського господарства Мінжитлокомунгоспу УРСР. Юлій Атаманюк — один із організаторів і керівник першого в Украї­ні науково-дослідного відділу зеленого будівництва

і комплексного благоустрою міст в системі житлово-комунального господарства України. Науковець зробив суттєвий внесок у розробку нормативно-методичної бази зеленого будівництва. Під його керівництвом та за активної участі у 1973 р. вперше в Україні впроваджені два республіканські стандарти: на саджанці і сіянці деревних і чагарникових порід та на насіння квіткових рослин. Розроблено принципово нові ефективні методи озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств, методи формування лісопаркових ландшафтів у приміських лісах великих міст. Створено технологічні прийоми утримання і ландшафтної реконструкції міських зелених насаджень, розроблено новітні технології відновлення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, та заходи з підвищення довговічності і лісомеліоративної ефективності полезахисних лісових смуг. У 1989 р. Юлій Андрійович організував та протягом десяти наступних років очолював Міжгалузевий науково-технічний центр «Екологія». Науковцями центру розроблено і успішно впроваджено у виробництво технології, спрямовані на оздоровлення міського середовища, яке суттєво погіршилось внаслідок аварії на ЧАЕС. Ю.А. Атаманюк понад 25 років своєї педагогічної діяльності присвятив підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців житлово-комунального господарства. У 1974 р. організував і до 1989 р. очолював першу в Україні кафедру озеленення та благоустрою міст, водночас — декан факультету Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства України. У цьому престижному навчальному закладі підвищували кваліфікацію керівники та спеціалісти України, Білорусі, Росії, усіх середньоазіатських і Прибалтійських республік колишнього СРСР. З 2000 по 2011 рр. — перший проректор Державної академії житлово-комунального господарства. Перелік наукових і методичних праць нараховує більш ніж 250 найменувань. Серед них 2 монографії, 4 навчальні посібники і понад 20 методичних розробок. За багаторічну діяльність у природоохоронній сфері та підготовці кадрового потенціалу для галузі ЖКГ вчений нагороджений медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «За доблесну працю», «Ветеран праці», Подякою Кабінету Міністрів України, почесною грамотою міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Yulii A. Atamaniuk
PhD, Prof., Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Honoured Worker of Service Sector of Ukraine.

First Vice-Rector of the State Academy of Housing (2000-2011). Fields of research: environmental issue complex: green building, improvement of cities, recreational use of suburban forests, forest reclamation, urboecology.