СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПапіров Ігор  Ісакович

Папіров
Ігор Ісакович

Керівник лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ігор Ісакович Папіров — відомий вчений у галузі рафінування металів та розробки унікальних матеріалів нової техніки. Тривалу 55-річну наукову працю в галузі фізики твердого тіла поєднує з письменницькою та публіцистичною діяльністю. Філософ, культуролог, він завжди відкритий до інновацій. Народився 19 липня 1937 р. у Харкові в сім’ї відомого адвоката І.М. Папірова. Закінчив 4-ту залізничну школу з срібною медаллю. Вищу освіту здобув у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Металофізика», який закінчив у 1960 р. із відзнакою. Відтоді Ігор Іса­кович займається науковою діяльністю в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), де захистив кандидатську (1966) та докторську (1974) дисер­тації, присвячені рафінуванню металів та отриманню нових матеріалів для атомної та космічної техніки. З 1988 р. — керівник лабораторії фізики берилію ННЦ ХФТІ.

У колі наукових інтересів Ігоря Папірова як фізика — методи отримання надчистих речовин, інтенсивна, пластична та надпластична деформація металів, епітаксіальні плівки, наноматеріали, сучасна квантова фізика. Наприкінці 60 рр. він одним з перших у світі запропонував метод інтенсивної деформації для отримання наноматеріалів. Нині працює над створенням розчинних in vivo матеріалів та засобів для кардіології та онкології (брахітерапії). Ігор Ісакович є автором близько 500 наукових праць, серед яких 28 монографій та 60 авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. Нині консультант з підготовки докторських дисертацій. Окрім наукової діяльності, відомий як письменник Ігор Гарін, написав понад 100 монографій, що присвячені видатним діячам світової науки, культури та мислителям. Автор 4 багатотомників: «Пророки и поэты» (у 7 т.), «Йехуизм» («Тоталитаризм») (у 10 т.), «Серебряный век» (у 3 т.), «Русский феномен» (у 7 т.). Перший у світі багатотомник «Йехуизм» висвітлює природу тоталітаризму. І.І. Папіров — публіцист інтернет-видань «Новое время», «Проза.ру», «Литсовет», де за останні роки представив понад 1500 матеріалів з найгостріших тем сучасності. У сім’ї Папірових — всі науковці. Дружина Лариса Миколаївна — доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Донька Марина Ігорівна — доктор філософії, професор Денверського університету (США).

Ihor I. Papirov
DSc (Physics and Mathematics), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of the laboratory, the National Scientific Centre «Kharkiv Institute of Physics and Technology». Fields of research: development of the methods for receiving ultrapure substances; development of the method for intensive strain for receiving nanomaterials; intense plastic and superplastic metal strain, epitaxial films, modern quantum physics; creating in vivo soluble materials and tools for cardiology and onco­logy (brachytherapy).