СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБерезнякова Алла  Іллівна

Березнякова
Алла Іллівна

Професор кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АНТК України, заслужений професор НФаУ.
Відомий вчений-медик Алла Іллівна Березнякова займається патогенетичною корекцією запального процесу різної локалізації. Результати досліджень здобули міжнародне визнання. Розробила і впровадила нові лікарські препарати. Народилася 22 січня 1938 р. у м. Наманган (Узбекистан). У 1961 р. закінчила із відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту. З 1973 р. після захисту кандидатської дисертації — асистент кафедри очних хвороб медичного інституту, у 1976 р. присвоєно вищу категорію лікаря-офтальмолога. З 1976 р. Алла Іллівна працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ). Прой­шла шлях від асистента до завідувача кафедри. У 1984 р. захистила докторську дисертацію. З 1983 по 2009 рр. — завідувач першої в СРСР і в Україні кафедри патологічної фізіології в системі фармацевтичної освіти. Нині — професор кафедри. Вперше у світі висловила: ідею органотропної дії нестероїдних протизапальних засобів та виявила

гемостатичну активність у похідних дикарбонових кислотах; розробила: експериментальну модель in vivo для вивчення порушень порфіринового обміну в головному мозку (А.І. Березнякова, С.І. Крижна, 2013), захищена патентом України; обґрунтувала хронобіологічний підхід у вивченні дії лікарських препаратів (А.І. Березнякова, С.Б. Попов, 1989). Доведено участь не лише тромбоцитів, а й еритроцитів і лейкоцитів в системі гемостазу (А.І. Березнякова, Н.М. Кононенко, 2009). На кафедрі проведений скринінг більш ніж 1000 нових синтезованих сполук. Найбільш активні з них пройшли доклінічне вивчення, потім — клінічну апробацію та впроваджені в медичну практику. Освоєно промисловий випуск 7 лікарських препаратів: сукцифенат — гемостатичної дії; папазол для ін’єкцій — гіпотензивний; ліпропрост і пантезін — для лікування проктитів і простатитів; фацифлогін — протизапальної дії, альтан — протизапальної дії, 2 препарати держдоговірної тематики — ректальні свічки з маслом обліпихи і кормова добавка для птахів. А.І. Березнякова є автором понад 300 наукових праць, 57 патентів України, 2 патентів Росії, 113 авторських свідоцтв СРСР, автор і співавтор 5 підручників для студентів фармацевтичних вузів та факультетів (4 з них з грифом МОН України), 3 навчальних посібників з грифом МОН України; електронного підручника. Опубліковано близько 40 методичних розробок. За період діяльності була членом президії Харківського обласного товариства фармакологів, РПК «Фармакологія», Фармакологічного комітету МОЗ України, членом правління Товариства патофізіологів України (з 2013 р. — заслужений член правління товариства), постійний член експертної комісії НФаУ, з 1992 р. — член-кореспондент Академії наук технологічної кібернетики України. З 2005 р. — заслужений професор НФаУ. Нагороджена значком «Винахідник СРСР», медаллю «Ветеран праці», заслужений професор НФаУ. У сім’ї Алли Іллівни 3 доктори медичних наук, які є професорами; 3 канд. медичних наук, 2 канд. фармацевтичних наук, студент і студентка медичних вузів. Чоловік — Геннадій Євгенович Березняков (світла пам’ять) — полковник, доцент, канд. технічних наук. Син Ігор — доктор медичних наук, проф., завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, президент Всеукраїнської асоціації з клінічного застосування антибіотиків. Син Владислав — інженер. Зростає надійна зміна — онук і 4 онучки.

Alla I. Berezniakova
MD, Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Professor of Pathological Physiology Department, National University of Pharmacy. Fields of research: pathogenetic correction of an inflammation of various locations; development and introduction of new drugs. The world’s first development of the hypothesis of NSAIDs organ-tropic action and discovery of hemostatic activity in the derivatives of dicarboxylic acids.