СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДубовий Олександр  Хомич

Дубовий
Олександр Хомич

Завідувач кафедри терапії та загальної практики — сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Доктор медичних наук, професор.
Провідний лікар та науковець Олександр Хомич Дубовий зробив вагомий внесок у лікування арте­ріальної гіпертензії та ранньої діагностики ішемічної хвороби. Свій багатий досвід передав не лише студентам-медикам України, а й інших держав, організувавши факультет для іноземців. Народився 19 травня 1937 р. у с. Кордишівка Вороновицького району Вінницької області. Закінчив 4-річну фельдшерську школу, відслужив у повітряно-десантних військах Радянської армії. У 1959 р. вступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту імені М. І. Пирогова, продовжив навчання у клінічній ординатурі та аспірантурі кафедри факультетської терапії (завідувач кафедри — професор Р.І. Мікуніс). Захистив кандидатську дисертацію, упродовж 1971–1974 рр. відряджений в Народну Республіку Нігерію для допомоги практичній охороні здоров’я. Після повернення на Батьківщину організував у виші факультет для іноземних громадян, був обраний деканом. У 1989 р. захистив докторську дисертацію, обіймав посаду професора кафедри факультетської терапії.

З 1996 р. — завідувач кафедри терапії та загальної практики — сімейної медицини факультету післядипломної освіти. Основні напрями наукової роботи О.Х. Дубового та очолюваної ним кафедри: підвищення ефективності діагностики та лікування пацієнтів з ревматизмом, ревматоїдним артритом, кальцифікуючою хворобою клапанів серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією на підставі визначення предикторів прогресування міокардіальної дисфункції, вивчення генетичної схильності до ішемічної хвороби серця, її ранньої діагностики імунологічними методами і впровадження у практику методики корекції імунологічних порушень протизапальними засобами та імуномодуляторами. За результатами наукових досліджень опублікував 288 праць, в тому числі 3 монографії, 2 інформаційних листа, вніс 18 раціональних пропозицій. Під керівництвом професора О.Х. Дубового захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій. За визначні досягнення нагороджений відзнаками «Відмінник охорони здоров’я» та «Відмінник вищої школи», почесними грамотами МОЗ України та Вінницької облдержадміністрації. Вся сім’я науковця працює на ниві охорони здоров’я. Дружина Валентина Антонівна — лікар. Син Руслан — кандидат медичних наук, асистент Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, син Олександр — асистент цього вишу. Улюблений вислів Олександра Хомича: «Полу­м’янійте серцем і творіть з любов’ю».

Oleksandr Kh. Dubovyi
MD, Prof.

Chairman of Therapeutics and General Practice (Family Medicine) Department, Pirogov Vinnytsia National Medical University. Fields of research: diagnosis and treatment of rheumatism, rheumatoid arthritis, calcific valvular heart disease combined with arterial hypertension on the basis of the predictor determining of the myocardial dysfunction progression; study of genetic predisposition to the coronary heart disease (CHD), its early diagnosis with the immunological methods and introduction into practice the methods of correction of immunological disorders with the inflammatory drugs and immunomodulators.