СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДомбровська Світлана  Миколаївна

Домбровська
Світлана Миколаївна

Начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Доктор наук з державного управління, професор.
Науковець на педагог Світлана Миколаївна Домбровська досліджує актуальні проблеми державного управління розвитком вищої освіти в умовах трансформацій. У колі інтересів вченої — державна молодіжна політика в умовах інтеграційних процесів, державне управління у сфері цивільного захисту та розвитку рекреаційного туризму. Народилася 8 лютого 1971 р. у селищі Березівка на Харківщині. У 1995 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історія», викладач історії та суспільно-політичних дисциплін. Трудовий шлях почала комендантом гуртожитку № 3 рідного вишу, потім викладала історію у місцевій школі № 100. З 1999 по 2004 рр. — викладач кафедри гуманітарних дисциплін, директор музею, помічник проректора з навчально-методичної роботи, начальник навчально-методичного відділу Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». У 2004–2006 рр. — старший викладач кафедри історії, заступник начальника навчального відділу Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету.

Після захисту кандидатської дисертації Світлана Миколаївна обіймала посади декана заочних факультетів Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів та Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (2006–2009). Водночас за сумісництвом викладала на кафедрах соціально-гуманітарних дисциплін цих вишів, з 2010 р. — доцент. У 2009–2010 рр. — декан факультету обліку та організації управління персоналом Харківського інституту фінансів. У 2010–2012 рр. — завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Міжнародного Слов’янського університету. З 2012 р. — професор кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), з 2014 р. — завідувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, а з 2015 р. — начальник навчально-науково-виробничого центру та професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту НУЦЗУ за сумісництвом. У 2012 р. С.М. Домбровська захистила докторську дисертацію «Теоретичні засади державного регулювання в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій». Керівник низки науково-дослідницьких робіт, серед яких «Оцінка результативності та ефективності державного управління в сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування», «Механізм оцінки стану формування та розвитку системи воєнної безпеки держави». Під керівництвом С.М. Домбровської захищено 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій. До захисту готуються 4 докторські та 3 кандидатські дисертації. Автор 182 праць, в тому числі монографій (у спів­авторстві) «Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: нормативно-правовий аспект», «Державне управління медичним постачанням в умовах надзвичайних ситуацій». Голова спеціалізованої вченої ради НУЦЗУ із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Механізми державного управління». Голова редколегії збірника наукових праць «Вісник Національного університету цивільного захисту України (серія «Державне управління»), член редакційної колегії кількох фахових зарубіжних журналів. Нагороджена почесними грамотами Міністерства фінансів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншими відзнаками. З чоловіком Леонідом Вікторовичем виховує доньку Маргариту.

Svitlana M. Dombrovska
Doctor (Public Administration), Prof.

Head of Educational R&D Centre, the National University of Civil Defence of Ukraine. Fields of research: public administration of higher education in the conditions of social transformation; development and implementation of state youth policy in the integration process; public administration in the civil protection and the recreational tourism.